• cvv zwervers slide6
 • cvv zwervers 1408 4
 • cvv zwervers 1408 8
 • cvv zwervers 1408 2
 • cvv zwervers 1809 3
 • cvv zwervers 1809 2
 • cvv zwervers 1408 1
 • cvv zwervers 1408 5
 • cvv zwervers 1809 5
 • cvv zwervers 1809 1
 • cvv zwervers 1408 12
 • cvv zwervers 1001 1
 • cvv-zwervers-slide4
 • cvv zwervers 1809 4
 • cvv zwervers 1408 11
 • cvv zwervers 1001 3
 • cvv zwervers 2021 slider1
 • cvv zwervers 1001 4
 • cvv zwervers 1408 9
 • cvv zwervers 200930 4
 • cvv zwervers 3010 01
 • cvv zwervers 200930 5
 • cvv zwervers 1001 2
 • cvv zwervers 1408 10
 • cvv zwervers 1408 6
 • cvv zwervers 1408 3
 • Logo de Terp
 • Van Delft Infra
 • logosophia cvvzwervers
 • RIEG logo RGB
 • Van Steensel Assurantien
 • logodaasluis
 • Niessink
 • logosophia cvvzwervers
 • yoursite
 • logo colorconcepts
 • de hypotheker
 • arthurbuijs
 • logosophia cvvzwervers
 • vugt dak
 • noes fiolet
 • logoeticoll
 • LogoFysio
 • logosophia cvvzwervers
 • logojupiler
 • den ouden
 • Fysio rozenburcht
 • thijsarts
 • logosophia cvvzwervers
 • ecoplan
 • hertog jan
 • deberen
 • 100voetbal2
 • logosophia cvvzwervers
 • time out sportscenter

Bestuur

CVV Zwervers heeft een organisatie die bestaat uit een dagelijks bestuur met daarnaast verschillende afdelingen en commissies. De structuur is er op gericht om een goede focus te houden op de verschillende onderdelen zonder daarbij het Zwervers-belang uit het oog te verliezen.

Dagelijks Bestuur (DB)

Het bestuur is de bewaker van het gedachtengoed van CVV Zwervers. Samen met de verschillende afdelingen en commissies wordt invulling gegeven aan de organisatie van de vereniging. De bestuursleden kun je bereiken door een individuele email te sturen of ze te bellen. U kunt ook een mail sturen naar het bestuur: info@cvvzwervers.nl.
Het bestuur vergadert elke twee weken op dinsdagavond van 20:00 tot 22:30 uur. Elk bestuurslid heeft zijn eigen aandachtsgebieden. Dat geeft duidelijkeid en focus tegelijk. De bestuursleden zijn:

Ger Jacobs Voorzitter           06-53547571
Edgar Ruijgers Penningmeester   06-13175499
Jan Verhoeven Secretaris         06-53287093
Ronald Streijl Jeugdvoorzitter 06-51322821


Portefeuilleverdeling Dagelijks Bestuur CVV Zwervers

bestuur feb 2022 

Jeugdbestuur

Het jeugdbestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van de jeugdafdeling van onze vereniging. De commissie zorgt o.a. voor dat alle spelers die lid zijn geworden worden ingedeeld in teams, dat trainers worden aangesteld en dat de juiste materialen beschikbaar zijn. Ook is de jeugdcommissie verantwoordelijk voor de communicatie naar de ouders. De jeugdcommissie maakt haar eigen financiële begroting en is een onderdeel van de begroting van onze vereniging.

Aangevoerd door de jeugdvoorzitter is het jeugdbestuur verantwoordelijk voor de benoeming en aansturing van de trainers, de indeling van de teams, de kwaliteit van de trainingen etc. Het jeugdbestuur heeft als belangrijkste taak ervoor te zorgen dat sportiviteit, plezier en prestatie in de juiste verhouding door iedereen wordt beleefd. De coördinatoren van de jeugd vormen de aanspreekpunten voor de trainers en waar nodig voor de ouders. Het voetbalbeleidsplan geldt als leidraad voor het dagelijks doen en laten van het jeugdbestuur. 

Het jeugdbestuur vergadert in principe elke maandag van 20:00 - 21:30 uur.

Ronald Streijl Jeugdvoorzitter 06-51322821
Stephan Schilder Bestuurslid en bewaker van het voetbalbeleidsplan 06-24742878
Enar Krootjes

Trainer JO19-1, verantwoordelijk voor alle selectieteams,
Opleidingen, trainingsindeling, circuittraining en materialen.

06-28400621
Daniël Toader en Danny van Riet Technisch coördinator JO11 t/m J08 (selectieteams) 06-53999522
Patrick van Rijn Technisch coördinator JO19 t/m JO13-teams (recreatieve teams) 06-38142947
Omar-Sonder Technisch coördinator JO11 t/m JO8 (recreatieve teams) + Mini's 06-55555781
Bart Acda Technisch coördinator Mini's (JO7) 06-24256003
Cock van Tienderen Technisch coördinator meiden-teams  06-53963992


Hieronder het jeugdbestuur met de belangrijkste vergaderonderwerpen:

besturing jeugd short mei 2021

Dia2

 

Technische commissie

De technische commissie (TC) is verantwoordelijk voor de voetbaltechnische zaken binnen de vereniging en implementeert en ontwikkelt het voetbalbeleidsplan. De TC is o.a. verantwoordelijk voor;
 • de aanstelling van de trainers en is ook verantwoordelijk voor het regelmatig beoordelen van de prestaties van de trainers. En prestaties niet alleen op voetbaltechnisch gebied maar zeker ook op gedrag en communicatieve vaardigheden,
 • de samenstelling van de teams en de indeling van de teams bij de KNVB,
 • de aanstelling van de verzorgers en beoordeelt de kwaliteit van de verzorging,
 • de aanschaf van de benodigde materialen (ballen, hesjes etc)
 • het zoeken naar synergie tussen de afdelingen, zodat mensen en middelen effectief en kostenbewust worden ingezet
 • een duidelijk en eenduidig salaris en vergoedingenbeleid passend binnen de financiële mogelijkheden van de vereniging 

Alle activiteiten van de TC worden afgestemd met het dagelijks bestuur. 

De leden van de commissie zijn:

Rob Naaktgeboren Herenselectie 06-23978190
Enar Krootjes Jeugd 06-28400621
Ronald Streijl Jeugd 06-51322821
Stephan Schilder Algemeen 06-24742878
Ger Jacobs Voorzitter overleg 06-53547571

Wedstrijdcommissie

De wedstrijdcommissie is het kloppend voetbalhart en een belangrijk visitekaartje van de vereniging. Hier vinden alle activiteiten plaats die nodig zijn om wedstrijden of toernooien te spelen. De belangrijkste activiteiten van de wedstrijdcommissie zijn;
 • het ontvangen van de bezoekende teams en scheidsrechters;
 • bemannen van het wedstrijdsecretariaat op wedstrijddagen en het in dit kader welkom heten van onze gasten en natuurlijk onze eigen leiders en trainers;
 • het indelen van de kleedkamers en het toewijzen van de wedstrijden aan de velden;
 • het openen en sluiten van de kleedkamers;
 • het zorgdragen dat alle formaliteiten rond de wedstrijden goed worden afgehandeld conform richtlijnen van de KNVB;
 • spelers voor zien van thee of limonade tijdens de rust;
 • in gereedheid brengen van de velden en zorgen voor de juiste materialen;
 • het organiseren van vriendschappelijke wedstrijden en toernooien;
 • het in voorkomende gevallen verplaatsen van wedstrijden.

Deze optelsom van activiteiten maakt dat de wedstrijdcommissie een onmisbare schakel is in de organisatie van CVV Zwervers.
Jan Hadders Jeugd, senioren en G-afdeling
Oefenwedstrijden en toernooien
06-50281942
Kees Zwager Jeugd, senioren en G-afdeling 06-82415652
Diana Groeneweg Jeugd, senioren en G-afdeling 06-42460409
Piet Dammers Materiaal en ondersteuning 06-33371134

Scheidsrechterscoördinatie

Zonder scheidsrechters geen voetbal! Toch is het elke week weer een enorme uitdaging om alle wedstrijden, soms wel meer dan 25 in een weekend, te vorozien van een scheidsrechter of spelbegeleider. De scheidsrechterscoordinatie probeert eerst alle wedstrijden te voorzien met eigen scheidsrechters van de club. Lukt dat niet dan wordt gebruikt gemaakt van de stichting Scheidsrechters Op Maat (SOM). Gebruik maken van SOM neemt echter soms kosten met zich mee. Dat proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. En als  er dannog steeds wedstrijden geen scheidsrechter hebben dan zullen leiders of trainers zelf moeten fluiten. Dit laatste proberen we zoveel mogelijk te beperken. 
De belangrijkste activiteiten van de scheidsrechterscoordinatoren zijn:
 • vinden, binden en begeleiden van scheidsrechters binnen de club
 • proberen alle wedstrijden (oefen, competitie en toernooien) te voorzien van een scheidsrechter
 • zorgen voor bijeenkomsten, cursussen en spelregelbijeenkomsten

Ons team bestaat uit:
Jeugd/Recreatieve Senioren/G-voetbal telefoon
Jeroen Burghoorn  06-12729281
Cor Kortlever  06-34997394
Jan Hadders  06-50281942
Heren-selectie en Internationaal O13 toernooi
Egbert Hadders  06-22656318

Ledenadministratie en contributiezaken

De ledenadministratie en contributiezaken is het administratieve en financiële hart van de vereniging. Zonder adequate ledenadministratie is er geen goed inzicht in het aantal leden. De juistheid en volledigheid van alle persoons en adresgegevens zijn cruciaal. Zowel voor de indeling van de teams, de registratie bij de KNVB als voor de inning van de contributiegelden. Accuraatheid en alertheid zijn hier de sleutelwoorden.

De contributiegelden zijn de belangrijkste en meest voorspelbare inkomstenbron van de vereniging. Een tijdige verzending van de contributiebrieven opgevolgt door monitoring van de betalingen zorgen ervoor dat de penningmeester op tijd geld in de kas krijgt en de vereniging al zijn financiële verplichtingen kan nakomen. Het contributieproces vindt bij CVV Zwervers volledig digitaal plaats en wordt in opdracht van CVV Zwervers uitgevoerd door ClubCollect. Voor dit proces zijn correcte emailadressen en telefoonnummers van de leden cruciaal. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens. Eventuele wijzigingen kun je doorgeven bij de rubriek Leden-info op deze website.

Martha Roos en Patrick van Rijn zijn verantwoordelijk voor de ledenadministratie en contributiezaken. Zij zijn beiden uitsluitend via email te bereiken. Het emailadres is . Heb je een vraag of opmerking dan zullen zij snel reageren.


     
     

Normen- & Waardencommissie

CVV Zwervers is een vereniging waarin iedereen zich veilig en thuis moet kunnen voelen ongeacht zijn culturele, etnische en sociale achtergrond. Dat is een absolute voorwaarde om met plezier te kunnen voetballen. De algemene en de aan voetbal gerelateerde gedragsregels van de vereniging vormen het raamwerk waarbinnen dit uitgangspunt gestalte moet krijgen. De leden van CVV Zwervers moeten zich bewust zijn van deze doelstelling en deze onderschrijven. In woord en gebaar moeten zij zich houden aan de geformuleerde gedragsregels.

Het is o.a. de taak van de normen- en waardencommissie om in alle geledingen van de vereniging onderschrijving van de doelstelling en naleving van de gedragsregels te stimuleren, opdat een cultuur ontstaat waarbinnen sociaal gedrag normaal gevonden wordt. Ook voor klachten over het gedrag van personen kunt u terecht bij deze commissie of kunt u gebruik maken van het meldingsformulier op de homepage van deze website. De Normen & Waardencommissie neemt elke klacht serieus en zal het dagelijks bestuur adviseren over de strafmaat. Die straf kan variëren van een waarschuwing, schorsing, taakstraf of sportparkverbod tot een definitief royement van speler, ouder, toeschouwer of combinaties daarvan. Voor het melden van een incident is er een digitaal meldingsformulier beschikbaar op deze website. Klik hier voor het meldingsformulier.

Zinho Schelkers Coördinator Normen & Waarden commissie 06-36166310
Mark Santcroos Coördinator Normen & Waarden commissie 06-22604942

Kantine & keuken

Dirk Koolmees coördineert de activiteiten in de kantine en keuken. Het hele team zorgt ervoor dat bezoekers langer in de kantine blijven dan dat ze eigenlijk van plan waren. Gezelligheid en gastvrijheid gepresenteerd door echte verenigingsmensen maakt dat het goed toeven is in onze bijzondere kantine. 


Dick Koolmees Coördinator Kantine/keuken 06-24764110
Ron van der Windt Kantine/Keuken -
Leen Verkaik Kantine -
Grietje Denum Keuken -
Betty Verkaik Kantine/Keuken -
Astrid Meeder Kantine/Keuken -
Fleur Meeder Keuken -

Sponsorcommissie

De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor sponsoring en publiciteit. Vanuit deze rol onderhoudt de sponsorcommissie contacten met het bedrijfsleven en zorgt voor een belangrijke stroom aan inkomsten voor de vereniging via sponsoring. Samen met het Bestuur zijn ze verantwoordelijk voor een sfeer en entourage waarin sponsoren zich thuis voelen en waar voor hun geld krijgen. In het sponsorpakket zijn verschillende opties voor kleine en grote beurzen. Van reclameborden tot banners bij grote toernooien, van vermelding op de homepage van de website tot afname van Sophia sponsorpakketten voor maximale zichtbaarheid op en rond het sportpark. Er is veel mogelijk. We waarderen elke bijdrage van bedrijf of persoon, groot of klein. Voor vragen kunt u altijd terecht bij een van de commissieleden.

Kees Seip Voorzitter 06-53287093
Christa Streijl Contractbeheer en financiën 06-44220060
Jan van Londen Algemeen 06-18559728
Hans de Heij Algemeen 06-51780595
Bruce de Bies Algemeen 06-51185015

Terrein & Onderhoud (T&O) en gebouw

De mannen van Terrein & Onderhoud (T&O) zijn de stille krachten van onze club. Bijna dagelijks zijn ze overdag bezig met het onderhoud van ons sportcomplex. In goed overleg met Sportief Capelle doet deze afdeling heel veel goed werk voor onze vereniging. Maaien en onderhouden van de grasvelden, het onderhouden van het kunstgras, onderhoud en vervanging van de netten en doelen, het schoonhouden van het sportpark en het repareren van alle zaken die defect zijn. Daarnaast zijn hier ook de mannen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van het gebouw. En als tegenprestatie ontvangt de club van Sportief Capelle een passende financiële vergoeding voor de uren die deze mannen geheel belangeloos maken.

De mannen van T&O zijn:

Hans van Meer coördinatie T&O 06-52316102
Wim de Jong algemeen T&O
Jan van Londen algemeen T&O 06-18559728
Jan Sala algemeen T&O  
Rob de Bruijne algemeen T&O 06-14792452
Wout Visser algemeen T&O
Arie de Bruin algemeen T&O
Fred Batist gebouw 06-12109473
Jack Feleus algemeen T&O  
Piet Dammers algemeen T&O  

G-Commissie

Edgar Ruijgers G-Voetbal 06-13175499

Website en webmaster

Mocht je iets op de website willen zetten of zijn er zaken die niet kloppen, beter kunnen of heeft u andere opmerkingen of suggesties over de website dan kunt u een mail sturen met onze webmaster Bart Jacobs.

Kledingcommissie

De kledingcommissie is de cruciale schakel in de uitvoering van het kledingplan van CVV Zwervers. De kledingcommissie is verantwoordelijk voor het uitgeven, ruilen en registreren van de kleding. De kledingcommissie is te vinden in de kledingshop (op de kopse kant van de zwarte T&O loods). De kledingcommissie bestaat uit de volgende vrijwilligers:

 • Astrid Meeder
 • Judine Tremus
 • Mariska de man
 • Marja Luneburg
 • Sascha van Bruchem

De kledingcommissie is er op twee avonden in de week. Namelijk op:

Woensdag van 18:30 - 20:00 uur
Donderdag van 18:30 - 20:00 uur.

Mocht je vragen hebben aan de kledingcommissie dan kun je een mail sturen naar: 

Kledingshop van CVV Zwervers

shop

 

Bezoekadres (geen brievenbus aanwezig)
CVV Zwervers
Couwenhoekseweg 1
2904 XZ Capelle aan den IJssel

Correspondentieadres
Postbus 722
2900 AS Capelle aan den IJssel

Belangrijke emailadressen:

Algemeen 
Wedstrijdsecretariaat    
Ledenadministratie & contributiezaken 

 

 

 
Voor telefoonnummers en emailadressen van bestuur, afdelingen en contactpersonen klik hier

Het algemene telefoonnummer van CVV Zwervers is: 010-4502715. Uitsluitend bereikbaar van maandag t/m donderdag van 18:00 - 22:00 uur en in het weekend van 10:00 - 16:00 uur.

Heeft u vragen of suggesties voor onze website?

Mail de webmaster

Privacyverklaring

sponsors bij CVV Zwervers