• cvv zwervers 1809 3
 • cvv zwervers 1408 4
 • cvv zwervers 23 2 2
 • cvv zwervers 1408 10
 • cvv zwervers 1408 8
 • cvv-zwervers-slide4
 • cvv zwervers 1408 11
 • cvv zwervers 1001 3
 • cvv zwervers 1001 4
 • cvv zwervers slide6
 • cvv zwervers 201806
 • cvv zwervers 1408 7
 • cvv zwervers 1809 1
 • cvv zwervers 1408 9
 • cvv zwervers 1408 2
 • cvv zwervers 1809 5
 • cvv zwervers 1809 4
 • cvv zwervers 1809 2
 • cvv zwervers 1001 2
 • cvv zwervers 1001 1
 • cvv zwervers 1408 3
 • cvv zwervers 1408 5
 • cvv zwervers 1408 12
 • cvv zwervers 1408 1
 • cvv zwervers 1408 6
 • Logo de Terp
 • Van Delft Infra
 • RIEG logo RGB
 • Van Steensel Assurantien
 • logodaasluis
 • Niessink
 • yoursite
 • het hooghe water
 • logo colorconcepts
 • de hypotheker
 • arthurbuijs
 • logoeticoll
 • LogoFysio
 • logojupiler
 • den ouden
 • logo heijmans
 • thijsarts
 • ecoplan
 • c2gt
 • parkkliniek
 • deberen
 • 100voetbal2

Bestuur

CVV Zwervers heeft een organisatie die bestaat uit een dagelijks bestuur met daarnaast verschillende afdelingen en commissies. De structuur is er op gericht om een goede focus te houden op de verschillende onderdelen zonder daarbij het Zwervers-belang uit het oog te verliezen.

Dagelijks Bestuur (DB)

Het bestuur is de bewaker van het gedachtengoed van CVV Zwervers. Samen met de verschillende afdelingen en commissies wordt invulling gegeven aan de organisatie van de vereniging. De bestuursleden kunt u bereiken door een individuele email te sturen of ze te bellen. U kunt ook een mail sturen naar het bestuur: info@cvvzwervers.nl.
Het bestuur vergadert elke twee weken op dinsdagavond van 20:00 tot 22:30 uur. Mocht u in gesprek willen met, of vragen hebben aan het bestuur dan kunt u een mail sturen naar een van de bestuursleden of naar het bovenstaande emailadres. Elk bestuurslid heeft zijn eigen aandachtsgebieden. Dat geeft duidelijkeid en focus tegelijk. De bestuursleden zijn:

Ger Jacobs Voorzitter           06-53547571
Edgar Ruijgers Penningmeester   06-13175499
Kees Seip Secretaris         06-53287093
Martin Luneburg Algemeen 06-30950240
Paul Geleijnse Jeugdvoorzitter 06-10939005

Portefeuilleverdeling dagelijks bestuur:

bollen van plezier juli 2019

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de jeugdafdeling van onze vereniging. De commissie zorgt o.a. voor dat alle spelers die lid zijn geworden worden ingedeeld in teams, dat trainers worden aangesteld en dat de juiste materialen beschikbaar zijn. Ook is de jeugdcommissie verantwoordelijk voor de communicatie naar de ouders. De jeugdcommissie maakt haar eigen financiële begroting en is een onderdeel van de begroting van onze vereniging.

Als onderdeel van het jeugdbestuur vervult de technische commissie van de jeugd een cruciale rol. Aangevoerd door het hoofd jeugdopleidingen is deze commissie verantwoordelijk voor de benoeming en aansturing van de trainers, de indeling van de teams, de kwaliteit van de trainingen etc. Deze commissie heeft als belangrijkste doel ervoor te zorgen dat sportiviteit, plezier en prestatie in de juiste verhouding door iedereen wordt beleefd. De technische coördinatoren van de jeugd vormen de aanspreekpunten voor de trainers en waar nodig voor de ouders.

Paul Geleijnse Jeugdvoorzitter 06-10939005
Jan Hadders Coördinator oefenwedstrijden/toernooien 06-50281942
Enar Krootjes Hoofd Jeugdopleidingen en coördinator JO19 t/m JO13 selectieteams 06-28400621
Patrick van Rijn Technisch coördinator JO19 t/m JO13-teams (recreatieve teams) 06-34251911
Anton Rolfes Technisch coördinator JO11 t/m JO8 (recreatieve teams) + Mini's 06-47569934
Cock van Tienderen Technisch coördinator meiden-teams  06-53963992
     

Technische commissie

De technische commissie (TC) is verantwoordelijk voor de voetbaltechnische zaken binnen de vereniging. De TC is o.a. verantwoordelijk voor;
 • de aanstelling van de trainers en is ook verantwoordelijk voor het regelmatig beoordelen van de prestaties van de trainers. En prestaties niet alleen op voetbaltechnisch gebied maar zeker ook op gedrag en communicatieve vaardigheden,
 • de samenstelling van de teams en de indeling van de teams bij de KNVB,
 • de aanstelling van de verzorgers en beoordeelt de kwaliteit van de verzorging,
 • de aanschaf van de benodigde materialen (ballen, hesjes etc)
 • het zoeken naar synergie tussen de afdelingen, zodat mensen en middelen effectief en kostenbewust worden ingezet
 • een duidelijk en eenduidig salaris en vergoedingenbeleid passend binnen de financiële mogelijkheden van de vereniging 
Alle activiteiten van de TC worden afgestemd met het dagelijks bestuur. 
Rob Naaktgeboren 1e en 2e elftal Heren 06-23978190
Enar Krootjes Jeugd 06-28400621
Jan Verhoeven Recreatieve senioren (zaterdag en zondag) 06-20432853

Wedstrijdcommissie

De wedstrijdcommissie is het kloppend voetbalhart en een belangrijk visitekaartje van de vereniging. Hier vinden alle activiteiten plaats die nodig zijn om wedstrijden of toernooien te spelen. De belangrijkste activiteiten van de wedstrijdcommissie zijn;
 • het ontvangen van de bezoekende teams en scheidsrechters;
 • bemannen van het wedstrijdsecretariaat op wedstrijddagen en het in dit kader welkom heten van onze gasten en natuurlijk onze eigen leiders en trainers;
 • het indelen van de kleedkamers en het toewijzen van de wedstrijden aan de velden;
 • het openen en sluiten van de kleedkamers;
 • het zorgdragen dat alle formaliteiten rond de wedstrijden goed worden afgehandeld conform richtlijnen van de KNVB;
 • spelers voor zien van thee of limonade tijdens de rust;
 • in gereedheid brengen van de velden en zorgen voor de juiste materialen;
 • het organiseren van vriendschappelijke wedstrijden en toernooien;
 • het in voorkomende gevallen verplaatsen van wedstrijden.

Deze optelsom van activiteiten maakt dat de wedstrijdcommissie een onmisbare schakel is in de organisatie van CVV Zwervers.
Jan Hadders Jeugd, senioren en G-afdeling
Oefenwedstrijden en toernooien
06-50281942
Kees Zwager Jeugd, senioren en G-afdeling 06-82415652
Diana Groeneweg Jeugd, senioren en G-afdeling 06-42460409
Piet Dammers Materiaal en ondersteuning 06-33371134

Scheidsrechterscoördinatie

Zonder scheidsrechters geen voetbal! Toch is het elke week weer een enorme uitdaging om alle wedstrijden, soms wel meer dan 25 in een weekend, te vorozien van een scheidsrechter of spelbegeleider. De scheidsrechterscoordinatie probeert eerst alle wedstrijden te voorzien met eigen scheidsrechters van de club. Lukt dat niet dan wordt gebruikt gemaakt van de stichting Scheidsrechters Op Maat (SOM). Gebruik maken van SOM neemt echter soms kosten met zich mee. Dat proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. En als  er dannog steeds wedstrijden geen scheidsrechter hebben dan zullen leiders of trainers zelf moeten fluiten. Dit laatste proberen we zoveel mogelijk te beperken. 
De belangrijkste activiteiten van de scheidsrechterscoordinatoren zijn:
 • vinden, binden en begeleiden van scheidsrechters binnen de club
 • proberen alle wedstrijden (oefen, competitie en toernooien) te voorzien van een scheidsrechter
 • zorgen voor bijeenkomsten, cursussen en spelregelbijeenkomsten

Ons team bestaat uit:
Jeugd/Recreatieve Senioren/G-voetbal telefoon
Jeroen Burghoorn  06-12729281
Cor Kortlever  06-34997394
Jan Hadders  06-50281942
Heren-selectie en Internationaal O13 toernooi
Egbert Hadders  06-22656318

Ledenadministratie en contributiezaken

De afdeling ledenadministratie en contributiezaken is het administratieve en financiële hart van de vereniging. Zonder adequate ledenadministratie is er geen  goed inzicht in het aantal leden. De juistheid en volledigheid van alle persoons en adresgegevens zijn cruciaal. Zowel voor de indeling van de teams, de registratie bij de KNVB als voor de inning van de contributiegelden. Accuraatheid en alertheid zijn hier de sleutelwoorden. De contributiegelden zijn de belangrijkste en meest voorspelbare inkomstenbron van de vereniging. Een tijdige verzending van de contributiebrieven opgevolgt door monitoring van de betalingen zorgen ervoor dat de penningmeester op tijd geld in de kas krijgt. 
Heeft u een vraag over de ledenadministratie of contributiezaken? Stuur dan een email naar: .
Patrick van Rijn Ledenadministratie 06-34251911
Martha Roos Contributiezaken 06-43096621

Normen- & Waardencommissie

CVV Zwervers is een vereniging waarin iedereen zich veilig en thuis moet kunnen voelen ongeacht zijn culturele, etnische en sociale achtergrond. Dat is een absolute voorwaarde om met plezier te kunnen voetballen. De algemene en de aan voetbal gerelateerde gedragsregels van de vereniging vormen het raamwerk waarbinnen dit uitgangspunt gestalte moet krijgen. De leden van CVV Zwervers moeten zich bewust zijn van deze doelstelling en deze onderschrijven. In woord en gebaar moeten zij zich houden aan de geformuleerde gedragsregels.

Het is o.a. de taak van de normen- en waardencommissie om in alle geledingen van de vereniging onderschrijving van de doelstelling en naleving van de gedragsregels te stimuleren, opdat een cultuur ontstaat waarbinnen sociaal gedrag normaal gevonden wordt. Ook voor klachten over het gedrag van personen kunt u terecht bij deze commissie of kunt u gebruik maken van het meldingsformulier op de homepage van deze website. De Normen & Waardencommissie neemt elke klacht serieus en zal het dagelijks bestuur adviseren over de strafmaat. Die straf kan variëren van een waarschuwing, schorsing, taakstraf of sportparkverbod tot een definitief royement van speler, ouder, toeschouwer of combinaties daarvan. Wilt u contact opnemen met de Normen- & Waardencommissie, stuur dan een email naar: .

Hans Belterman Algemeen 06-46041173

Kantinebeheer

Bianca Doolhoff en Dirk Koolmees coördineren gezamenlijk alle activiteiten in de kantine en keuken. Samen met het hele team zorgen zij ervoor dat bezoekers langer in de kantine blijven dan dat ze eigenlijk van plan waren. Gezelligheid en gastvrijheid gepresenteerd door echte verenigingsmensen maakt dat het goed toeven is in deze bijzondere kantine. 


Bianca Doolhoff Coördinator Kantine 06-54233052
Dick Koolmees Coördinator Kantine 06-53148869   
Ron van der Windt Kantine/Keuken -
Leen Verkaik Kantine -
Grietje Denum Keuken -
Betty Verkaik Keuken  
Sacha Demmennie Keuken -
Betty Verkaik Keuken -
Jessica Koolmees Keuken -

Sponsorcommissie

De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor sponsoring en publiciteit. Vanuit deze rol onderhoudt de sponsorcommissie contacten met het bedrijfsleven en zorgt voor een belangrijke stroom aan inkomsten voor de vereniging via sponsoring. Samen met het Bestuur zijn ze verantwoordelijk voor een sfeer en entourage waarin sponsoren zich thuis voelen en waar voor hun geld krijgen. In het sponsorpakket zijn verschillende opties voor kleine en grote beurzen. Van reclameborden tot shirtsponsoring, van banners op de website tot sponsoring van tafels en stoelen in het clubgebouw, van sponsoring van busreizen voor uitwedstrijden tot sponsoring van de wedstrijdbal voor de selectieteams. Er is veel mogelijk. We waarderen elke bijdrage van bedrijf of persoon, groot of klein. Voor vragen kunt u altijd terecht bij een van de commissieleden.

Marco Roos Voorzitter 06-43096629
Christa Streijl Contractbeheer en financiën 06-44220060
Jan van Londen Algemeen 06-18559728
Hans de Heij Algemeen 06-51780595
Bruce de Bies Algemeen 06-51185015
Piet de Wit U13-CUP 06-51097684

Terrein & Onderhoud (T&O) en gebouw

De mannen van Terrein & Onderhoud (T&O) zijn de stille krachten van onze club. Bijna dagelijks zijn ze overdag bezig met het onderhoud van ons sportcomplex. In goed overleg met Sportief Capelle doet deze afdeling heel veel goed werk voor onze vereniging. Maaien en onderhouden van de grasvelden, het onderhouden van het kunstgras, onderhoud en vervanging van de netten en doelen, het schoonhouden van het sportpark en het repareren van alle zaken die defect zijn. Daarnaast zijn hier ook de mannen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van het gebouw. En als tegenprestatie ontvangt de club van Sportief Capelle een passende financiële vergoeding voor de uren die deze mannen geheel belangeloos maken.

De mannen van T&O zijn:

Hans van Meer coördinatie T&O 06-52316102
Wim de Jong algemeen T&O
Jan van Londen algemeen T&O 06-18559728
Mart Verzijden algemeen T&O 06-21874572             
Rob de Bruijne algemeen T&O 06-14792452
Ton Smit algemeen T&O
John Verhoeven algemeen T&O
Wout Visser algemeen T&O
Arie de Bruin algemeen T&O
Fred Batist Gebouw  

G-Commissie

Yvon Schenk G-Voetbal 06-53137404

Website en webmaster

Mocht je iets op de website willen zetten of zijn er zaken die niet kloppen, beter kunnen of heeft u andere opmerkingen of suggesties over de website dan kunt u een mail sturen met onze webmaster Bart Jacobs.

Couwenhoekseweg 1
2904 XZ Capelle aan den IJssel

Postbus 722
2900 AS Capelle aan den IJssel

Algemene email: 

Email wedstrijdsecretariaat:

Voor telefoonnummers van bestuur, afdelingen en contactpersonen klik hier

Het algemene telefoonnummer van CVV Zwervers is: 010-4502715. Uitsluitend bereikbaar van maandag t/m donderdag van 18:00 - 22:00 uur en in het weekend van 10:00 - 16:00 uur.

Heeft u vragen of suggesties voor onze website?

Mail de webmaster

Privacyverklaring