• cvv zwervers 200930 4
 • cvv zwervers 1809 2
 • cvv zwervers 1001 3
 • cvv zwervers slide6
 • cvv zwervers 1408 2
 • cvv-zwervers-slide4
 • cvv zwervers 1408 6
 • cvv zwervers 1408 9
 • cvv zwervers 200930 5
 • cvv zwervers 1001 1
 • cvv zwervers 1408 10
 • cvv zwervers 1809 4
 • cvv zwervers 2021 slider1
 • cvv zwervers 1001 4
 • cvv zwervers 1001 2
 • cvv zwervers 1408 4
 • cvv zwervers 1809 1
 • cvv zwervers 1408 11
 • cvv zwervers 1408 8
 • cvv zwervers 1809 3
 • cvv zwervers 1408 12
 • cvv zwervers 3010 01
 • cvv zwervers 1408 1
 • cvv zwervers 1408 3
 • cvv zwervers 1408 5
 • cvv zwervers 1809 5
 • Logo de Terp
 • Van Delft Infra
 • logosophia cvvzwervers
 • RIEG logo RGB
 • Van Steensel Assurantien
 • logodaasluis
 • Niessink
 • logosophia cvvzwervers
 • yoursite
 • logo colorconcepts
 • de hypotheker
 • arthurbuijs
 • logosophia cvvzwervers
 • vugt dak
 • noes fiolet
 • logoeticoll
 • LogoFysio
 • logosophia cvvzwervers
 • logojupiler
 • den ouden
 • Fysio rozenburcht
 • thijsarts
 • logosophia cvvzwervers
 • ecoplan
 • hertog jan
 • deberen
 • 100voetbal2
 • logosophia cvvzwervers
 • time out sportscenter

Normen en waarden

De normen & waarden commissie

CVV Zwervers is een vereniging waarin iedereen zich veilig en thuis moet kunnen voelen ongeacht zijn culturele, etnische en sociale achtergrond. Dat is een absolute voorwaarde om met plezier te kunnen voetballen. De algemene en de aan voetbal gerelateerde gedragsregels van de vereniging vormen het raamwerk waarbinnen dit uitgangspunt gestalte moet krijgen. De leden van CVV Zwervers moeten zich bewust zijn van deze doelstelling en deze onderschrijven. In woord en gebaar moeten zij zich houden aan de geformuleerde gedragsregels.

Het is de taak van de normen & waarden commissie om in alle geledingen van de vereniging onderschrijving naleving van de gedragsregels te stimuleren. Maar het is ook de taak van de commissie om corrigerend op te treden als personen zich misdragen en zich niet houden aan de afgesproken gedragsregels.

De normen & waardencommissie bestaat uit een team van personen die zoveel mogelijk alle geledingen van de vereniging representeren. De commissie is verantwoordelijk voor:

 • Het opstellen van het normen & waarden beleid van de vereniging en het beheren van de set aan gedragsregels.
 • Het uitdragen van deze regels binnen de vereniging zodat leden bekend zijn met het beleid en de regels
 • Het corrigerend optreden als personen zich niet houden aan deze regels. Dit op basis van klachten en meldingen.

De N&W commissie heeft in alle gevallen een adviserende functie aan het Dagelijks Bestuur (DB). Het dagelijks bestuur beslist over alle voorgestelde plannen en strafmaatregelen.

Ook voor klachten over het gedrag van personen kunt u terecht bij deze commissie of kunt u gebruik maken van het meldingsformulier. Klik hier voor het meldingsformulier. Wilt u contact opnemen met de Normen- & Waardencommissie, stuur dan een email naar een van de leden van de commissie.

De commissie bestaat uit Zinho Schelkers en Mark Santcroos.

NW commissie

Bezoekadres (geen brievenbus aanwezig)
CVV Zwervers
Couwenhoekseweg 1
2904 XZ Capelle aan den IJssel

Correspondentieadres
Postbus 722
2900 AS Capelle aan den IJssel

Belangrijke emailadressen:

Algemeen 
Wedstrijdsecretariaat    
Ledenadministratie & contributiezaken 

 

 

 
Voor telefoonnummers en emailadressen van bestuur, afdelingen en contactpersonen klik hier

Het algemene telefoonnummer van CVV Zwervers is: 010-4502715. Uitsluitend bereikbaar van maandag t/m donderdag van 18:00 - 22:00 uur en in het weekend van 10:00 - 16:00 uur.

Heeft u vragen of suggesties voor onze website?

Mail de webmaster

Privacyverklaring

sponsors bij CVV Zwervers