Skip to main content

Vrijdag 17 november van 20-21 uur: Ledenvergadering!

Gepubliceerd: Monday 13 November 2023 | 4:33

Vrijdag 17 november om 20 uur start onze ledenvergadering. Deze datum staat al geruime tijd in onze “event-agenda” op deze website (Events - CVV Zwervers). 

Zoals altijd starten we om 20:00 uur en zijn we uiterlijk om 21:00 klaar waarna we met elkaar nog even een gezellige nazit kunnen hebben.  De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Highlights seizoen 2022-2023
  2. Financieel verslag 2022-2023
  3. Begroting 2023-2024
  4. Verslag kascommissie
  5. Vaststelling contributie 2023-2024
  6. Toelichting nieuw kledingplan Robey
  7. Bestuurssamenstelling 
  8. Prioriteiten 2023-2025
  9. Vragen en antwoorden
  10. De nazit

We rekenen op jullie aanwezigheid.

Namens het bestuur,

Ger Jacobs