Skip to main content

Vrijdag 12 mei: Bijzondere Algemene Ledenvergadering

Gepubliceerd: Friday 07 April 2023 | 9:30

Vrijdag 12 mei zal er een bijzondere algemene ledenvergadering worden gehouden. Deze was al aangekondigd tijdens de algemene ledenvergadering van november 2022. Tijdens deze vergadering zullen twee agendapunten worden behandeld:

  1. Vaststellen contributie seizoen 2023-2024
  2. Voorstel om multifunctioneel LED scorebord aan te schaffen

Contributie
Tijdens de ALV van november 2022 hebben we, ondanks de stijgende energiekosten, geen (tussentijdse) contributieverhoging voorgesteld. Reden was dat we over een langere periode de ontwikkeling van de energiekosten wilden ervaren alvorens onze leden met een contributieverhoging te confronteren.

Inmiddels hebben we een beter beeld van de kosten en zullen op basis daarvan een voorstel voor de contributie presenteren voor het nieuwe seizoen.

LED scorebord
Ander agendapunt is het voornemen om een multifunctioneel LED scorebord aan te schaffen waar we ook uitingen van sponsoren en nieuwsberichten van de club op kunnen projecteren. Het huidige scorebord gaat dan verhuizen naar veld 2.

De vergadering start om 20:00 uur en zal circa 45 minuten duren.