• cvv zwervers 7
 • cvv zwervers 3
 • cvv zwervers 1809 2
 • cvv zwervers 201806
 • cvv-zwervers-slide4
 • cvv zwervers slide6
 • cvv zwervers 18 1
 • cvv zwervers 1809 1
 • cvv zwervers 1001 3
 • cvv zwervers slider15
 • cvv zwervers 1809 5
 • cvv zwervers 1001 4
 • cvv zwervers 6
 • cvv zwervers 5
 • cvv zwervers slider5
 • cvv zwervers 10
 • cvv zwervers 4
 • cvv zwervers 1809 4
 • cvv zwervers 1809 3
 • cvv zwervers 5
 • cvv zwervers 23 2 2
 • cvv zwervers 1001 1
 • cvv zwervers 1001 2
 • cvv zwervers 23 2 3
 • Logo de Terp
 • Van Delft Infra
 • RIEG logo RGB
 • Van Steensel Assurantien
 • logodaasluis
 • Niessink
 • yoursite
 • het hooghe water
 • logo colorconcepts
 • de hypotheker
 • arthurbuijs
 • logoeticoll
 • LogoFysio
 • logojupiler
 • den ouden
 • logo heijmans
 • thijsarts
 • ecoplan
 • c2gt
 • parkkliniek
 • 100voetbal2

De ledenvergadering in 1 minuut!

Voor degene die er gisteren niet bij waren volgt hier een korte samenvatting van de ledenvergadering:

soph

Morgen begint vandaag
Kort wordt stilgestaan bij de uitgangspunten van de club zoals die in 2014 zijn vastgesteld. Belangrijkste punten daarbij zijn een goed financieel beleid (zwarte cijfers en geen verrassingen), heldere sportieve doelen, een goed normen en waardenbeleid en open en eerlijke communicatie.

Financieel verslag 2017/2018
De resultaten zijn erg goed en beter dan begroot. De hoogste winst sinds het bestaan van de vereniging wordt gepresenteerd. De financiële reserve van de club is daarmee verder gestegen. De club is kerngezond en gaat extra budget reserveren voor een mogelijk aanbouw (sponsorhome/wedstrijdbesprekingen).

Kascommissie
Daamen & Van Sluis heeft de cijfers gecontroleerd en geen onregelmatigheden vastgesteld. De ALV geeft decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid.

Begroting 2018-2019
Opnieuw wordt een positief resultaat begroot in lijn met de resultaten van 2017-2018. 

Contributie
De contributie wordt niet verhoogd. Voor de jeugd zal de contributie volgend seizoen stijgen in verband met fase 2 van het kledingplan. Meer informatie over de contributie staat op: https://www.cvvzwervers.nl/club-info/lidmaatschap/contributie

Bestuurssamenstelling
Marco Roos treed per direct af in verband met zakelijke verplichtingen. Marco heeft vier jaar lang in het bestuur gezeten en moet nu helaas even stapje terug doen. Het is niet uitgesloten dat hij later weer terug zal keren in een bestuursfunctie. De bestuurszetel van Marco wordt vooralsnog niet opgevuld. Het bestuur zal eerst een herverdeling van de taken gaan maken. Pas dan wordt gezocht naar een opvolger. Penningmeester Ton Grosjean treedt af per 1 juli 2019. We zullen dus op zoek moeten naar een penningmeester.

Dia41

De functie van Penningmeester wordt opgesplitst in 4 deelgebieden. Voor elk deelgebied worden kandidaten gezocht. 

Dia44

Vacatures
Naast het feit dat er bestuursleden gaan aftreden heeft ook Wim Wiggers te kennen gegeven te willen stoppen met de ledenadministratie. Wim stopt zodra er een geschikte opvolger is gevonden. Wim heeft geweldig werk verricht en heeft sinds 2014 de ledenadministratie gestructureerd waardoor we nu een zeer goed lopend proces hebben.
Op dit moment hebben we dus een aantal vacatures waar we geschikte personen voor zoeken. Ben je geïnteresseeerd stuur dan een mail naar .

Overzicht vacatures:

Dia48

Status Nieuwbouw
Inmiddels is de inschrijving gesloten en is er een voorkeursaannemer geselecteerd. De komende weken zullen een paar zaken verder besproken moeten worden om tot een definitieve gunning te komen. De planning is nog steeds dat er nog dit jaar wordt gestart met de bouw van de vier kleedkamers.

VOG/verklaring en Privacybeleid
Begin van het seizoen is een start gemaakt om voor alle vrijwilligers een VOG verklaring aan te vragen. Op dit moment staat de teller op 65 en zijn we bijna op de helft. Er is vertraging opgelopen door technische problemen bij Justis (overheid). Doelstelling is om aan het eind van het seizoen voor iedereen een VOG verklaring te hebben. Privacy beleid is omgezet in een Privacy statement. Dit statement staat op de website. Kijk voor meer informatie op https://www.cvvzwervers.nl/statuten-gedragsregels-privacyverklaring.

Kledingplan
Fase 1 van het plan is succesvol uitgerold. De kledingcommissie heeft geweldig werkt verricht door meer dan 600 tenue's uit te reiken aan de leden. De voorbereidingen worden getroffen voor fase 2 van het plan: trainingskleding voor de jeugdleden.

Dia59

 

21 februari 2020
In 2020 vieren we ons 90 jarig bestaan. Er is een jubileumcommissie samensgesteld onder leiding van Kees Seip. Het is de bedoeling dat we in het jubileumjaar 2020 meerdere events gaan organiseren voor verschillende doelgroepen. Suggesties zijn van harte welkom. Heb je die? Stuur dan een mail naar .

Dia61

Ereleden en leden van verdienste
Er worden drie leden van verdiensten benoemd. Irene Elsink, Wim Wiggers en Rob Naaktgeboren worden toegevoegd aan de `wall of fame` vanwege hun bijzondere en langdurige inspanningen voor de club.

lvv2018

Couwenhoekseweg 1
2904 XZ Capelle aan den IJssel

Postbus 722
2900 AS Capelle aan den IJssel

Telefoon: 010-4502715 (uitsluitend van maandag t/m donderdag na 18 uur en op zaterdag en zondag)

Email:

Heeft u vragen of suggesties voor onze website?
Mail de webmaster

Privacyverklaring