• cvv zwervers 1408 5
 • cvv zwervers 200930 5
 • cvv zwervers 1809 3
 • cvv zwervers 1408 11
 • cvv zwervers 1001 4
 • cvv zwervers 1408 10
 • cvv zwervers 1809 1
 • cvv zwervers 1001 2
 • cvv zwervers 1408 6
 • cvv zwervers 1001 3
 • cvv zwervers 1809 2
 • cvv zwervers 1408 2
 • cvv zwervers 1408 12
 • cvv zwervers 1809 4
 • cvv zwervers 1408 4
 • cvv zwervers 2021 slider1
 • cvv zwervers 1408 8
 • cvv zwervers 1408 9
 • cvv zwervers slide6
 • cvv zwervers 1408 1
 • cvv zwervers 1001 1
 • cvv-zwervers-slide4
 • cvv zwervers 1809 5
 • cvv zwervers 200930 4
 • cvv zwervers 1408 3
 • cvv zwervers 3010 01
 • Logo de Terp
 • Van Delft Infra
 • logosophia cvvzwervers
 • RIEG logo RGB
 • Van Steensel Assurantien
 • logodaasluis
 • Niessink
 • logosophia cvvzwervers
 • yoursite
 • logo colorconcepts
 • de hypotheker
 • logosophia cvvzwervers
 • arthurbuijs
 • vugt dak
 • noes fiolet
 • logoeticoll
 • logosophia cvvzwervers
 • LogoFysio
 • logojupiler
 • den ouden
 • Fysio rozenburcht
 • thijsarts
 • logosophia cvvzwervers
 • ecoplan
 • hertog jan
 • deberen
 • logosophia cvvzwervers
 • 100voetbal2

De ledenvergadering in 5 minuten

Gisteren is onder bijzondere omstandigheden de ledenvergadering gehouden. De secretaris heeft concept verslag gemaakt dat hieronder is weergeven. Bij sommige punten zijn linkjes opgenomen naar slides uit de presentatie.

Datum vergadering: 6 november 2020

Aanwezig: 20 leden (presentielijst getekend)

Agenda:

alv agenda

 Concept Notulen 

 1. Gezien de bijzondere tijden is er gevraagd om op voorhand in te tekenen op deze ALV. Wij hebben 25 aanmeldingen ontvangen waardoor er gekozen kon worden voor het houden van 1 sessie. Uiteindelijk waren er 20 leden aanwezig, 2 afmeldingen ontvangen van Rob Naaktgeboren en Cor Kortlever.
  Ger licht toe dat, in tegenstelling tot eerdere ALV’s, wij er dit jaar voor kiezen een verkorte versie toe te passen. Een korte toelichting op een aantal speerpunten en een aantal voor te leggen besluiten.

 2. Notulen vorige ledenvergadering worden goedgekeurd door de aanwezigen. Klik hier voor de notulen.

 3. Er volgt een compacte toelichting op de speerpunten van de vereniging voor de komende 5 jaar, feitelijk dezelfde punten als voorgaande jaren met hier en daar een kleine wijziging of aanscherping. Klik hier voor deze slides.

 4. Edgar geeft een toelichting op het financieel verslag 2019/2020. Ondanks het bijzondere jaar waarbij er significant minder inkomsten zijn t.o.v. vorige jaren is er een positief resultaat gehaald. Dit mede door optimaal gebruik te hebben gemaakt van de overheidssteun, de beperking van de vrijwilligersvergoedingen en vereniging breed minder uitgaven is dit resultaat bereikt.

 5. De Kascommissie wordt jaarlijks gedaan door Daamen en van Sluis Accountants onder leiding van Gert Abma. De kascommissie brengt de complimenten over aan het bestuur en adviseert aan de vergadering decharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde financieel beleid. De vergadering gaat hiermee akkoord waarmee het boekjaar ook formeel wordt afgesloten.

 6. Edgar licht toe dat de begroting al in een eerder stadium is opgesteld, de gevolgen van de huidige corona maatregelen waren nog niet bekend. We stellen vast dat het presenteren van een begroting nagenoeg niet mogelijk is. Er wordt een scenario getoond waarbij wij ervan uitgaan dat de huidige coronamaatregelen van kracht blijven. Op basis van dit scenario verwachten wij een klein negatief resultaat.

 7. Geen aanpassingen op de contributie voor het komend seizoen.

 8. In de vorige ALV hebben Ger en Kees hun vertrek aangekondigd, gezien het bijzondere jaar hebben zij besloten hun bestuursactiviteiten met 1 jaar te verlengen en vragen hiervoor goedkeuring aan de leden. Daarnaast wordt goedkeuring gevraagd voor de benoeming van Stephan Schilder als algemeen bestuurslid en van Ronald Streijl als jeugdvoorzitter waarbij Ronald zich committeert voor 1 jaar.

  Alle voordrachten worden goedgekeurd. Klik hier voor enkele toelichtende slides.

 9. Er worden 5 highlights genoemd. Klik hier voor de slide met de 5 highlights. Hierna volgt een korte toelichting.
  • Overkapping terras Cor Jolingplein.
   We hebben offerte opgevraagd van een mooie open tent. We gaan alleen over tot aanschaf wanneer we dit extern kunnen financieren d.m.v. bijdragen van o.a. RABO ClubSupport. Als dit niet lukt schaffen we geen tent aan maar verzinnen we iets anders. 
   Klik hier voor het voorstel. Klik hier voor de ontvangen bijdrage van RaboClubSupport.
  • Aanbouw op terras naast bestuurskamer.  
   De aanbouw kan eventueel worden gefinancierd maar wordt voorlopig, gelet op de bijzondere omstandigheden, on hold gezet. Klik hier voor het voorstel.
    
  • Blauwdruk jeugdbestuur. 
   Nieuwe opzet van het jeugdbestuur wordt toegelicht. In dit nieuwe model krijgt de jeugdvoorzitter een scherpere regierol. Klik hier voor het nieuwe model.

  • Investeren in sportaccommodaties. 
   De drie Capelse voetbalverenigingen hebben, in goede harmonie, gezamenlijk en onder coördinatie van Sportief Capelle een investeringsplan ingediend bij de gemeente. Een uitgebreid plan met een duidelijke onderbouwing waarom het noodzakelijk is om de komende jaren te investeren in de verschillende sportparken. Voor ons betekent dit de vraag voor een derde kunstgrasveld (veld 3 van natuurgras naar kunstgras). Ook hebben we verschillende malen goed contact gehad met raads- en commissieleden over dit onderwerp. Wij streven er naar en doen er alles aan om dit eind 2022 gerealiseerd te hebben. Alle capaciteitsproblemen zijn dan opgelost. Klik hier voor paar toelichtende slides.

  • U13 CUP 2021.
   Wij bereiden de U13 CUP editie 2021 voor waarbij wij uiterlijk 15-1-2021 een definitief besluit nemen zullen nemen of het toernooi doorgang kan vinden. Er zijn al diverse clubs vastgelegd maar allemaal onder de voorwaarde dat er veilig gevoetbald kan worden. Klik hier voor de stand van zaken.

 Omdat er verder geen vragen waren sloot de voorzitter de vergadering om 20:15 uur.

            

 

 

 

CVV Zwervers
Couwenhoekseweg 1
2904 XZ Capelle aan den IJssel

Postbus 722
2900 AS Capelle aan den IJssel

Belangrijke emailadressen:

Algemeen 
Wedstrijdsecretariaat    
Ledenadministratie & contributiezaken 

 

 

 
Voor telefoonnummers en emailadressen van bestuur, afdelingen en contactpersonen klik hier

Het algemene telefoonnummer van CVV Zwervers is: 010-4502715. Uitsluitend bereikbaar van maandag t/m donderdag van 18:00 - 22:00 uur en in het weekend van 10:00 - 16:00 uur.

Heeft u vragen of suggesties voor onze website?

Mail de webmaster

Privacyverklaring

sponsors bij CVV Zwervers