• cvv zwervers 1408 12
 • cvv zwervers 1809 1
 • cvv zwervers 2021 slider1
 • cvv zwervers 1408 11
 • cvv zwervers 200930 4
 • cvv zwervers 1001 3
 • cvv zwervers 3010 01
 • cvv zwervers 1408 2
 • cvv zwervers 1001 1
 • cvv zwervers 1809 2
 • cvv zwervers 1809 3
 • cvv zwervers 1001 2
 • cvv zwervers 1809 4
 • cvv zwervers 1408 10
 • cvv zwervers 1809 5
 • cvv zwervers 1408 9
 • cvv zwervers 1001 4
 • cvv zwervers slide6
 • cvv zwervers 1408 6
 • cvv zwervers 1408 1
 • cvv zwervers 1408 8
 • cvv zwervers 1408 3
 • cvv zwervers 1408 5
 • cvv zwervers 200930 5
 • cvv-zwervers-slide4
 • cvv zwervers 1408 4
 • Logo de Terp
 • Van Delft Infra
 • logosophia cvvzwervers
 • RIEG logo RGB
 • Van Steensel Assurantien
 • logodaasluis
 • Niessink
 • logosophia cvvzwervers
 • yoursite
 • logo colorconcepts
 • de hypotheker
 • logosophia cvvzwervers
 • arthurbuijs
 • vugt dak
 • noes fiolet
 • logoeticoll
 • logosophia cvvzwervers
 • LogoFysio
 • logojupiler
 • den ouden
 • Fysio rozenburcht
 • thijsarts
 • logosophia cvvzwervers
 • ecoplan
 • hertog jan
 • deberen
 • logosophia cvvzwervers
 • 100voetbal2

Horizontaal overstappen van speeldag in seizoen 2022-2023

Eindelijk een besluit
De afgelopen twee jaar hebben we ons, samen met een aantal andere zondagclubs uit West 2, ingezet om een oplossing te vinden voor het afkalvende zondagvoetbal in West 2. Als onderdeel van een maatschappelijke tendens zijn de afgelopen jaren steeds meer standaardteams overgestapt van de zondag naar de zaterdag. Resultaat daarvan is dat er geen volwaardige poules meer in West 2 konden worden aangeboden. En zeker niet in de klasse waar CVV Zwervers speelt. Gevolg is dat er steeds meer teams uit Brabant in de competitie werden ingedeeld. Leuke clubs maar wel ver weg. Dus meer reizen, minder derby's en minder publiek.

Minder reizen, meer derby's en meer publiek
Natuurlijk hadden we eerder kunnen overstappen naar de zaterdag. Maar de regel was dat we dan in de vierde klasse zouden moeten beginnen. En daar hadden we nu net geen zin in en vonden we ook niet fair. Na vele jaren van discussie en onderzoek heeft de KNVB besloten dat er ingaande het seizoen 2022-2023 horizontaal kan worden overgestapt van klasse. Voor Zwervers betekent dit dat als we ons komend seizoen handhaven in de 1e klasse we in het seizoen 2022-2023 over kunnen stappen naar de 1e klasse op zaterdag, Mochten we komend seizoen degraderen dan kunnen we overstappen naar de tweede klasse. Dat is de klasse waar momenteel regioclubs zoals SVS, vv Spirit, vv Groeneweg en SV Donk in vertoeven. 

Vóór 1 oktober beslissen
We zullen vóór 1 oktober moeten aangeven of we horizontaal gaan overstappen van speeldag in het seizoen 2022-2023. De komende weken zullen we als bestuur hier een besluit over nemen. We zullen samen met Rob Naaktgeboren en Enar Krootjes bekijken wat de beste structuur is voor de toekomst. En natuurlijk zullen we de huidige teams (heren-1 en heren-2) hier ook bij betrekken. Hierbij kijken we ook naar de optie om bijvoorbeeld een O23 team als selectieteam toe te voegen.

We zijn blij met dit besluit van de KNVB omdat we ervan overtuigd zijn dat voetballen op zondag in West 2 binnenkort alleen maar kan tegen teams uit Brabant of Limburg. "Het is een kwestie van geduld tot heel Holland Limburgs lult" zou dan realiteit gaan worden. Bij een overstap naar de zaterdag is het nog steeds mogelijk om op zondag te spelen als tegenstanders dat ook willen. Maar de tendens zal zijn dat alles uiteindelijk op zaterdag wordt gespeeld.

Wordt vervolgd!

Namens het bestuur,

Ger Jacobs

 

Hieronder staat het gedetailleerde besluit met toelichting van de KNVB:

Beste bestuurder,

Met ingang van het seizoen 2022/’23 is het voor standaard mannenteams uitkomende in de 1e klasse of lager van het standaardvoetbal mogelijk om horizontaal over te stappen van de zondag naar de zaterdag of andersom. Om te kunnen blijven werken aan toekomstbestendige amateurverenigingen en kwalitatieve competities heeft de KNVB besloten het horizontaal overstappen mogelijk te maken.

Horizontaal overstappen betekent dat het speelniveau waarop een team normaliter zou worden ingedeeld op basis van de sportieve prestaties in het voorliggende seizoen, ook het niveau wordt waarop het team in het nieuwe seizoen wordt ingedeeld op de gewenste speeldag. In de huidige situatie wordt een elftal dat de overstap maakt, beschouwd als een startend 1e elftal, wat betekent dat dit elftal in de laagste klasse wordt ingedeeld. Dit zorgde ervoor dat veel verenigingen niet overstapten. Door horizontaal overstappen mogelijk te maken, komen we tegemoet aan de wens van verenigingen en leden.

In twee gevallen verloopt horizontaal overstappen iets anders:

 • Bij een kampioenschap in de 1e klasse dan wel promotie via de nacompetitie van de 1e klasse naar de hoofdklasse wordt het team ingedeeld in de 1e klasse van de nieuwe speeldag.
 • Als een vereniging bij het verzoek tot horizontaal overstappen aangeeft dat het team wenst over te stappen naar een lagere klasse dan het huidige niveau, neemt het bestuur amateurvoetbal hierover een besluit.

Voor 1 oktober verzoek indienen
Verenigingen kunnen tot 1 oktober 2021 aangeven met het standaardteam met ingang van het seizoen 2022/’23 horizontaal te willen overstappen. Het indienen van een verzoek verloopt via KNVB Contact. In de seizoenen daarna moet dit steeds voor 1 september worden aangegeven. Een standaardteam mag eens per 3 seizoenen horizontaal overstappen van speeldag. Verenigingen die al besloten hebben om de overstap te maken naar een andere speeldag voor het seizoen 2021/’22 hebben tot en met 14 juni de mogelijkheid om bij de KNVB aan te geven of ze dit besluit herzien op basis van de mogelijkheid om horizontaal over te stappen in het seizoen 2022/’23.

Het besluit horizontaal over te willen stappen kan grote impact hebben op de gehele vereniging. Belangrijk is dan ook dat verenigingen dit proces op een juiste wijze aanpakken en geen overhaaste beslissingen nemen. We roepen verenigingen op goed te luisteren naar de wensen van de leden en tegelijkertijd de praktische overwegingen goed te verkennen. Denk hierbij aan de ruimte op de zaterdag in verband met jeugdteams.

Geen versterkte degradatie of promotie
Aan de hand van het beschikbaar aantal teams per klasse en speeldag wordt ieder seizoen bij de indeling het aantal poules en aantal teams per poule bepaald. Dit kan dus variëren. Hiermee voorkomen we dat door de instroom en uitstroom van teams versterkte degradatie of promotie moet plaatsvinden. De huidige competitiestructuur kan vanaf niveau 1e klasse en lager de komende seizoenen zich ontwikkelen tot een ander aantal poules per klasse of andere poulegroottes. We gaan hierbij uit van poules die uit minimaal 12 en maximaal 16 teams bestaan, waarbij het aantal teams gelijkmatig over het aantal poules wordt verdeeld.

Horizontaal overstappen is eerste stap in verbetering totale voetbalpiramide
Het afnemend aantal zondagteams is een ontwikkeling in het standaardvoetbal die we al langer zien. In 2020 heeft de KNVB een landelijke inventarisatie onder verenigingen, bestuurders en 1e elftalspelers gehouden over de wensen en mogelijkheden ten aanzien van het zondag- en zaterdag standaardvoetbal (1e elftallen). Hieruit bleek dat de mogelijkheid tot horizontaal overstappen een passende oplossing is voor de problematiek. Door horizontaal overstappen mogelijk te maken, wordt tegemoetgekomen aan de wens van steeds meer spelers om op zaterdag te spelen en op het niveau dat bij hen past, wat er weer voor zal zorgen dat voetballers langer aan de sport en hun eigen vereniging verbonden zullen blijven. Dit zal uiteindelijk bijdragen aan toekomstbestendige amateurverenigingen en kwalitatieve competities. We zien het horizontaal overstappen als eerste stap in de verbetering van de totale opzet van de piramide. In de zogenaamde brede aanpak van de piramide zullen wij vanuit een breder perspectief komen met voorstellen ter verbetering van de structuur van de piramide en de opzet van de competitie. Deze voorstellen worden in het najaar worden behandeld door de ledenraad van het amateurvoetbal.

FAQ

Waarom is het niet mogelijk om al in het seizoen 2021/’22 horizontaal over te stappen?

De corona-pandemie heeft geleid tot het wederom vroegtijdig afbreken van de competitie en de onzekerheid over het vervolg houdt vooralsnog aan. We willen het aantal wijzigingen voor komend seizoen, mede op verzoek van verenigingen, dan ook zo beperkt mogelijk houden. Het vraagt ook tijd om scenario’s (afhankelijk van het aantal overstappers per klasse) te kunnen uitwerken en wanneer nodig de consequenties hiervan te bespreken met verenigingen. Denk bijvoorbeeld aan de impact wanneer bijvoorbeeld poules uit 16 teams gaan bestaan of wanneer de samenstelling van de poules er anders komt uit te zien dan andere jaren. We willen dit vroegtijdig en zorgvuldig bespreken met de clubs en niet overhaast voorleggen voor komend seizoen.

Wat als het aantal teams in een klasse toeneemt als gevolg van horizontaal overstappen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om een toenemend aantal teams op te vangen:

 • De poulegrootte (regulier 14) kan worden aangepast tot een minimum van 12 teams en een maximum van 16 teams per poule. Hierbij is het streven om de poulegrootte binnen een klasse zo veel mogelijk gelijk te laten zijn;
 • Het aantal poules kan worden uitgebreid.

Wat gebeurt er met de open plaatsen als gevolg van horizontaal overstappen?

 • Open plaatsen ten gevolge van horizontaal overstappen worden in principe niet opgevuld, tenzij het bestuur amateurvoetbal daartoe aanleiding ziet;
 • Open plaatsen door een andere reden dan horizontaal overstappen (bijvoorbeeld een fusie van verenigingen) worden wel opgevuld.

Wat als het aantal teams in een klasse afneemt als gevolg van horizontaal overstappen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om een afnemend aantal teams op te vangen:

 • De poulegrootte (regulier 14) kan worden aangepast tot een minimum van 12 teams en een maximum van 16 teams per poule. Hierbij is het streven om de poulegrootte binnen een klasse zo veel mogelijk gelijk te laten zijn.
 • Het aantal poules kan worden aangepast.

Hoe zit het met de huidige promotie-/degradatieregelingen?
De promotie/degradatieregelingen blijven in principe ongewijzigd voor wat betreft het aantal rechtstreekse promotieplaatsen, periodekampioenen, degradanten en herkansers per poule. Wel kan het gevolg zijn dat er op termijn minder of meer promotieplaatsen via de nacompetitie te vergeven zijn.

Wat als een vereniging met een standaardteam horizontaal wenst over te stappen naar een speeldag waarop al een standaardteam van de vereniging is ingedeeld?
In dat geval zal er na moment van overstappen nog slechts 1 standaardteam (het hoogst uitkomende team) wordt ingedeeld. Het laagst uitkomende standaardteam zal niet worden ingedeeld tenzij de betreffende vereniging verzoekt ook dit team horizontaal te laten overstappen. In dat geval wordt het laagst uitkomende standaardteam met inachtneming van dit besluit ingedeeld op de andere speeldag.

Is het mogelijk met terugwerkende kracht horizontaal over te stappen?
Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht horizontaal over te stappen. Het is een mogelijkheid die we voor het eerst aanbieden per seizoen 2022/’23 en plaatsvindt op basis van sportieve prestaties die in het seizoen 2021/’22 worden geleverd.

Waarom is het niet mogelijk over te stappen met een team dat uitkomt in de hoofdklasse of hoger?
Verenigingen waarvan het standaardteam uitkomt in de hoofdklasse of hoger hebben niet de mogelijkheid om met het betreffende standaardteam horizontaal over te stappen. Achterliggende gedachte is dat op deze niveaus het aantal teams per speeldag al beperkt is, dusdanig dat er nu sprake is van 1 of 2 poules per niveau. Als meerdere standaardteams de horizontale overstap maken, kan de competitieopzet en -kwaliteit niet worden gewaarborgd. In de brede aanpak van de piramide wordt bekeken op welke wijze deze niveaus in de toekomst het beste georganiseerd kunnen worden.

Waarom is horizontaal overstappen alleen mogelijk voor standaardelftallen en niet voor reserveteams?
De mogelijkheid tot horizontaal overstappen voor standaardelftallen is een eerste stap. Mede op basis van de ervaringen die worden opgedaan krijgen de reserveteams in de toekomst deze mogelijkheid misschien ook.

Waarom moet al op 1 oktober, en later op 1 september, worden aangegeven dat een vereniging horizontaal wil overstappen?
We willen enerzijds voorkomen dat verenigingen keuzes gaan maken op basis van sportieve prestaties in de competitie. Het is bij een belangrijk stap als het (definitief) wisselen van speeldag cruciaal dat het een fundamentele en beleidsmatige keuze is gericht op de toekomst van de club. We vinden het daarom van belang om voor aanvang van het seizoen te weten welke verenigingen in het opvolgende seizoen gaan overstappen. We kunnen dan ook voor aanvang van de start van de competitie de promotie/degradatieregeling bekend maken op basis van het aantal teams dat gaat overstappen. Het vraagt daarnaast ook tijd om scenario’s (afhankelijk van het aantal overstappers per klasse) te kunnen uitwerken en als nodig de consequenties hiervan te bespreken met verenigingen. Denk bijvoorbeeld aan de impact wanneer bijvoorbeeld poules uit 16 teams gaan bestaan of wanneer de samenstelling van de poules er anders komt uit te zien dan andere jaren. We willen dit vroegtijdig en zorgvuldig bespreken met de clubs.

 

 

 

CVV Zwervers
Couwenhoekseweg 1
2904 XZ Capelle aan den IJssel

Postbus 722
2900 AS Capelle aan den IJssel

Belangrijke emailadressen:

Algemeen 
Wedstrijdsecretariaat    
Ledenadministratie & contributiezaken 

 

 

 
Voor telefoonnummers en emailadressen van bestuur, afdelingen en contactpersonen klik hier

Het algemene telefoonnummer van CVV Zwervers is: 010-4502715. Uitsluitend bereikbaar van maandag t/m donderdag van 18:00 - 22:00 uur en in het weekend van 10:00 - 16:00 uur.

Heeft u vragen of suggesties voor onze website?

Mail de webmaster

Privacyverklaring

sponsors bij CVV Zwervers