• cvv zwervers 1001 4
 • cvv zwervers 1408 6
 • cvv zwervers 200930 4
 • cvv zwervers 1408 4
 • cvv zwervers 1001 3
 • cvv zwervers 1809 1
 • cvv zwervers 1001 1
 • cvv zwervers 200930 5
 • cvv zwervers 1408 5
 • cvv zwervers 1408 10
 • cvv zwervers 1408 3
 • cvv zwervers 1408 12
 • cvv zwervers 1001 2
 • cvv-zwervers-slide4
 • cvv zwervers 1809 3
 • cvv zwervers 1408 7
 • cvv zwervers 1408 9
 • cvv zwervers 1408 8
 • cvv zwervers slide6
 • cvv zwervers 1408 1
 • cvv zwervers 3010 01
 • cvv zwervers 1809 4
 • cvv zwervers 1809 2
 • cvv zwervers 1809 5
 • cvv zwervers 1408 11
 • cvv zwervers 1408 2
 • Logo de Terp
 • Van Delft Infra
 • logosophia cvvzwervers
 • RIEG logo RGB
 • Van Steensel Assurantien
 • logodaasluis
 • Niessink
 • logosophia cvvzwervers
 • yoursite
 • het hooghe water
 • logo colorconcepts
 • de hypotheker
 • logosophia cvvzwervers
 • arthurbuijs
 • vugt dak
 • noes fiolet
 • logoeticoll
 • logosophia cvvzwervers
 • LogoFysio
 • logojupiler
 • den ouden
 • thijsarts
 • logosophia cvvzwervers
 • ecoplan
 • c2gt
 • parkkliniek
 • deberen
 • VelcaPack Logo
 • logosophia cvvzwervers
 • 100voetbal2

Morgen begint vandaag! CVV Zwervers in verandering

De afgelopen maanden is er veel binnen onze vereniging veranderd. We hebben een nieuw clubgebouw, een nieuwe onderkomen voor de mannen van Terrein en Onderhoud, we staan er financieel beter voor, alle risico's zijn inzichtelijk en onder controle en de kantine draait bijzonder goed. Op veel posities en binnen de afdelingen hebben we nieuwe vrijwilligers die de schouders eronder willen zetten en we hebben de laatste jaren nog nooit zoveel nieuwe leden mogen inschrijven als dit jaar. Er zit "schwung" en "drive" in de club en dat voelt goed en is een mooie basis voor het vervolg.Want we zijn er namelijk nog lang niet. Je zou zelfs kunnen zeggen dat we het makkelijkste nu achter de rug hebben en dat het echte werk gaat beginnen.

De grootste klus die we nu gaan aanpakken is het sportieve en technische beleid voor de jeugdelftallen!
We hebben bij ons aantreden aangegeven dat de jeugd onze absolute prioriteit heeft. En dat is noodzakelijk omdat daar de basis ligt van ons toekomstig sportief succes.
Weliswaar gaan er heel veel dingen goed bij de jeugd maar er kunnen ook nog heel veel zaken veel beter en professioneler.

De afgelopen weken hebben we veel gesproken met ouders, trainers, begeleiders, coördinatoren. Op basis hiervan hebben we een top 5 lijst kunnen samenstellen van aandachtspunten en irritatiepunten:

1. Organisatie en structuur van de jeugdafdeling
2. Communicatie tussen coördinatoren en trainers en ouders
3. Teamindelingen (onduidelijkheid en wisselingen)
4. Trainingen (indeling velden, tijden en gebruik materialen)
5. Wangedrag van spelers en zelfs ouders

Duidelijk is dat het ontbreekt aan structuur en gemeenschappelijke doelstellingen en afspraken. Trainers, begeleiders en coördinatoren werken hard en doen hun best maar niet allemaal vanuit een zelfde referentiekader.
Ook ontbreekt het op sommige posities aan de nodige ervaring en (organisatorische of voetbaltechnische) achtergrond om de functie op het juiste niveau uit te voeren. Daarnaast hebben de coördinatoren teveel teams onder zich waardoor ze niet de aandacht kunnen gegeven die elke trainer of team verdient. En ga zo maar door.

Onze jeugd heeft de toekomst
We hebben een duidelijke doelstelling voor ogen met betrekking tot de jeugd. Deze doelstelling heeft z'n weerslag gevonden in het jeugdbeleidsplan "Onze jeugd heeft de toekomst". Om dit plan te realiseren moet er budget vrijgemaakt worden om mensen aan te trekken die aantoonbaar ervaring hebben om de organisatie neer te zetten en aan te sturen. Ook zullen er meer trainers moeten worden aangetrokken die de achtergrond hebben om te werken in een dergelijke structuur maar die ook de voetbaltechnische vaardigheden hebben spelers beter te maken en op te leiden.

Extra geld beschikbaar
Daar is echter geld voor nodig. We hadden aan het begin van het seizoen al afgesproken dat we elke euro die we vrij kunnen maken gaan besteden aan de jeugd. In de lopende begroting is er al meer balans gekomen tussen de verschillende afdelingen. Maar er zal nog meer geïnvesteerd moeten worden in de jeugd.
Gelet op het voorgaande hebben we, vooruitlopend op de ledenvergadering, voor komend seizoen het budget voor trainers en technische coördinatie voor de jeugd verdubbeld ten opzichte van dit jaar voor de jeugdafdeling.

Hoofd jeugdopleiding als start
Onze eerste prioriteit is het vinden van een hoofd jeugdopleiding die verantwoordelijk wordt voor het neerzetten en aansturen van het technische beleid voor de jeugdafdeling. Iemand met de nodige theoretische en praktische bagage om dit voor Zwervers te kunnen doen. De functiebeschrijving is gemaakt en de functie staat vacant. Op het moment dat we het hoofd jeugdopleidingen hebben gaan we samen de structuur en de organisatie invullen en bemannen. Ook zijn we al op zoek naar meer gediplomeerde trainers voor de F en E-teams.

We realiseren ons dat we niet alle issues direct kunnen oplossen. Maar we zijn er van overtuigd dat de oplossing vooral ligt in de juiste structuur en de juiste mensen op de juiste plaats.
We doen er alles aan, met de beschikbare middelen als beperking, om de belangrijkste posities ingevuld te hebben voor aanvang van het nieuwe seizoen en we weer verbeteren ten opzichte van dit seizoen.

Dagelijks zijn we bezig met het Zwervers van morgen. Oftewel morgen begint vandaag.

Daarnaast zullen we samen met het jeugdbestuur en de coördinatoren een vinger aan de pols houden en proberen de eerder genoemde aandachtspunten en irritatiefactoren op te pakken.

We vinden het ook belangrijk als u ons laat weten wat u er van vindt. Samen maakt tenslotte sterk. Heeft u ideeën of suggesties, of denkt u zelf een rol te kunnen spelen in de nieuwe organisatie? Laat het ons weten via

Namens het Dagelijks Bestuur,

Ger Jacobs

 

CVV Zwervers
Couwenhoekseweg 1
2904 XZ Capelle aan den IJssel

Postbus 722
2900 AS Capelle aan den IJssel

Belangrijke emailadressen:

Algemeen 
Wedstrijdsecretariaat    
Ledenadministratie & contributiezaken 

 

 

 
Voor telefoonnummers en emailadressen van bestuur, afdelingen en contactpersonen klik hier

Het algemene telefoonnummer van CVV Zwervers is: 010-4502715. Uitsluitend bereikbaar van maandag t/m donderdag van 18:00 - 22:00 uur en in het weekend van 10:00 - 16:00 uur.

Heeft u vragen of suggesties voor onze website?

Mail de webmaster

Privacyverklaring

sponsors bij CVV Zwervers