• cvv zwervers 1809 3
 • cvv zwervers 1001 1
 • cvv zwervers 23 2 1
 • cvv zwervers 7
 • cvv zwervers 1809 5
 • cvv zwervers slide6
 • cvv zwervers 1001 2
 • cvv zwervers 5
 • cvv zwervers 23 2 2
 • cvv zwervers slider5
 • cvv zwervers 1809 4
 • cvv zwervers 201806
 • cvv zwervers 1001 3
 • cvv zwervers 10
 • cvv zwervers 3
 • cvv zwervers 1001 4
 • cvv zwervers 1809 2
 • cvv zwervers 1809 1
 • cvv zwervers 6
 • cvv zwervers 5
 • cvv zwervers slider15
 • cvv zwervers slider7
 • cvv zwervers 4
 • cvv-zwervers-slide4
 • cvv zwervers 18 1
 • cvv zwervers 23 2 3
 • Logo de Terp
 • Van Delft Infra
 • RIEG logo RGB
 • Van Steensel Assurantien
 • logodaasluis
 • Niessink
 • yoursite
 • het hooghe water
 • logo colorconcepts
 • de hypotheker
 • logoeticoll
 • LogoFysio
 • logojupiler
 • den ouden
 • logo heijmans
 • ecoplan
 • c2gt
 • parkkliniek
 • 100voetbal2

Contributie

Contributie-overzicht
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de ledenvergadering. De onderstaande bedragen gelden voor het seizoen 2018-2019 en 2019-2020

contri

De hierboven genoemde bedragen zijn inclusief het lidmaatschap bij de KNVB en exclusief € 10,- inschrijfgeld voor nieuwe leden. Ook zijn de bedragen inclusief de toeslag voor het kledingplan. Dit kledingplan zal voor de jeugd in twee stappen worden ingevoerd. Kijk voor meer informatie: https://cvvzwervers.nl/nieuws/algemeen/1217-kledingplan-goedgekeurd

Juiste gegevens erg belangrijk
Voor alle leden geldt dat zij er zelf zorg voor moeten dragen dat CVV Zwervers beschikt over een juist e-mail adres en (mobiele) telefoonnummer van het lid (voor jeugdleden dat van de wettelijk vertegenwoordiger), zodat op een snelle en adequate manier communicatie kan plaatsvinden tussen het lid en de vereniging waar het contributie en overige verplichtingen betreft. Facturering vindt op digitale wijze plaats. Daarvoor is een juist e-mailadres en (mobiele) telefoonnummer onontbeerlijk. Deze gegevens zijn ook nodig voor de communicatie met de KNVB. De leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat de communicatiegegevens in de ledenadministratie (adres, email en mobiele telefoonnummer) up to date zijn. Wijzigingen zijn altijd door te geven via de website (https://www.cvvzwervers.nl/wijzigen-gegevens).

Contributie-inning door ClubCollect
De periode waarover contributie betaald moet worden loopt van 1 juli tot en met 30 juni en wordt eenmaal per jaar geïncasseerd. In juli van elk jaar ontvangen de leden een email en/of SMS met het te betalen contributiebedrag. De contributiefacturen worden verstuurd door ClubCollect. ClubCollect doet de contributie innning voor heel veel sportverenigingen en nu dus ook in opdracht van CVV Zwervers. Voordeel is dat we postzegels besparen en alles digitaal kunnen afhandelen waardoor we minder administratieve handelingen nodig hebben en beter kunnen communiceren met onze leden. Ook kunnen we online de betalingen volgen. Voor leden heeft Clubcollect als voordeel dat er op verschillende manieren betaald kan worden.
Lidmaatschap van CVV Zwervers betekent automatisch ook een lidmaatschap van de KNVB. Omdat CVV Zwervers een gedeelte van de contributie moet afstaan aan de KNVB kunnen leden alleen maar deelnemen aan de competitie als de contributie vóór de op de nota vermelde datum is voldaan.

Contributie verplichtingen bij inschrijving
Indien er sprake is van een inschrijving tijdens het lopende voetbalseizoen zijn de navolgende verplichtingen van toepassing:

 • Bij inschrijvingen tot en met 31 december is de volledige contributie voor het lopende voetbalseizoen van toepassing.
 • Bij inschrijvingen vanaf 1 januari en vóór 1 april is de helft van de contributie voor het lopende seizoen van toepassing.
 • Bij inschrijvingen vanaf 1 april is voor het nog lopende seizoen een bedrag van 30 euro verschuldigd.

Opzeggen lidmaatschap/overschrijvingen naar andere vereniging
Kosten/contributie verplichtingen bij opzeggingen (indien er geen sprake is van achterstallige contributie):

 • Bij opzeggingen binnengekomen vóór 1 juli, dus voordat het nieuwe seizoen aanvangt, zijn geen kosten verbonden.
 • Bij opzeggingen na 1 juli maar vóór 1 september is een bedrag van 30 euro verschuldigd, het betreft administratiekosten (o.a. kosten KNVB door club betaald).
 • Bij opzeggingen na 1 september is de volledige contributie verschuldigd

Wanbetalers
Helaas wordt de vereniging ook geconfronteerd met leden die niet (tijdig) betalen, CVV Zwervers past daarbij het navolgende beleid toe: 

 • Er wordt, kort na het verstrijken van de betalingstermijn, een herinnering en eventueel een aanmaning toegezonden, daarbij wordt aan het betrokken lid een speel- en trainverbod opgelegd totdat betaling heeft plaatsgevonden. Als er nog geen betaling volgt wordt een nieuw lid aangenomen om de vrijgevallen plaats op te vullen.
 • De contributievordering op het niet betalende lid wordt overgedragen aan de gerechtsdeurwaarder, extra kosten komen voor rekening van het lid. Het niet betalende lid wordt aan het einde van het seizoen uitgeschreven als lid, indien de contributievordering nog niet is voldaan loopt dit incassotraject nog door totdat betaling heeft plaatsgevonden of via de rechter is afgedwongen.
 • Als de hiervoor omschreven leden opnieuw lid willen worden geldt een verhoogd inschrijfgeld van € 50 en de contributie zal in z'n geheel op 1 september van het nieuwe seizoen voldaan moeten zijn. Dit ter compensatie van de eerder gemaakte administratieve lasten en kosten bij het innen van de contributie.

Jeugdsportfonds (JSF)
Indien je gebruik gaat maken van JSF voor de betaling van de contributie dien je aan het begin van het seizoen, maar uiterlijk op 1 augustus, dit te melden per e-mail bij . Je moet dan jaarlijks opnieuw een aanvraag indienen bij het JSF via een intermediair. Na akkoord door JSF ontvangen wij een betaling voor de contributie, soms is dat een deel van de contributie en dien je zelf het restant te betalen. Indien je niet bij ons gemeld hebt dat het een aanvraag via het JSF betreft gaan wij ervan uit dat jij zelf tijdig de contributie voldoet.

Let op: het is de verantwoordelijkheid van de ouders om een JSF aanvraag tijdig te realiseren, CVV Zwervers speelt daarin geen rol! Informatie over het Capelse JSF vind je in het digitaal loket op www.capelleaandenijssel.nl. Hier vind je onder de zoekterm JSF de uitleg en een lijst met Capelse intermediairs, het aanvraagformulier en de meest gestelde vragen.

Heb je nog vragen?
Mocht je vragen hebben met betrekking tot de contributiebrief of anderszins vragen hebben over de contributie en staat het antwoord niet hierboven vermeld stuur dan een e-mail naar: 

 

Couwenhoekseweg 1
2904 XZ Capelle aan den IJssel

Postbus 722
2900 AS Capelle aan den IJssel

Telefoon: 010-4502715 (uitsluitend van maandag t/m donderdag na 18 uur en op zaterdag en zondag)

Email:

Heeft u vragen of suggesties voor onze website?
Mail de webmaster

Privacyverklaring