• cvv zwervers 1809 2
 • cvv zwervers 1408 2
 • cvv zwervers 1408 11
 • cvv zwervers 1408 3
 • cvv zwervers 1408 9
 • cvv zwervers 1408 10
 • cvv zwervers 1001 4
 • cvv zwervers slide6
 • cvv zwervers 1408 8
 • cvv zwervers 2021 slider1
 • cvv zwervers 1809 1
 • cvv zwervers 3010 01
 • cvv zwervers 1408 12
 • cvv zwervers 1809 4
 • cvv zwervers 1408 4
 • cvv zwervers 1809 5
 • cvv zwervers 1001 1
 • cvv zwervers 1408 6
 • cvv zwervers 1001 2
 • cvv zwervers 1408 5
 • cvv zwervers 1809 3
 • cvv zwervers 1001 3
 • cvv zwervers 1408 1
 • cvv zwervers 200930 4
 • cvv-zwervers-slide4
 • cvv zwervers 200930 5
 • Logo de Terp
 • Van Delft Infra
 • logosophia cvvzwervers
 • RIEG logo RGB
 • Van Steensel Assurantien
 • logodaasluis
 • Niessink
 • logosophia cvvzwervers
 • yoursite
 • logo colorconcepts
 • de hypotheker
 • arthurbuijs
 • logosophia cvvzwervers
 • vugt dak
 • noes fiolet
 • logoeticoll
 • LogoFysio
 • logosophia cvvzwervers
 • logojupiler
 • den ouden
 • Fysio rozenburcht
 • thijsarts
 • logosophia cvvzwervers
 • ecoplan
 • hertog jan
 • deberen
 • 100voetbal2
 • logosophia cvvzwervers
 • time out sportscenter

Contributie

Contributie-overzicht
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de ledenvergadering. De onderstaande bedragen gelden voor het seizoen 2021-2022. In de ledenvergadering van 12 november 2021 is de contributie voor het seizoen 2022-2023 vastgesteld.

contributie 2022 2023

De hierboven genoemde bedragen zijn inclusief het lidmaatschap en verzekering bij de KNVB en exclusief € 10,- inschrijfgeld voor nieuwe leden. Ook zijn de bedragen inclusief de kosten voor het kledingplan. Het kledingplan geeft alle leden een wedstrijdtenue (exclusief kousen) en geeft de jeugdleden een volledioge trainingsoutfit en tas. Klik hier voor meer informatie over het kledingplan.

Juiste gegevens erg belangrijk
Voor alle leden geldt dat zij er zelf zorg voor moeten dragen dat CVV Zwervers beschikt over een juist e-mail adres en (mobiele) telefoonnummer van het lid (voor jeugdleden dat van de wettelijk vertegenwoordiger), zodat op een snelle en adequate manier communicatie kan plaatsvinden tussen het lid en de vereniging waar het contributie en overige verplichtingen betreft. Facturering vindt op digitale wijze plaats. Daarvoor is een juist e-mailadres en (mobiele) telefoonnummer onontbeerlijk. Deze gegevens zijn ook nodig voor de communicatie met de KNVB. De leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat de communicatiegegevens in de ledenadministratie (adres, email en mobiele telefoonnummer) up to date zijn. Wijzigingen zijn altijd door te geven via de website (https://www.cvvzwervers.nl/wijzigen-gegevens).

Contributie-inning door ClubCollect
De periode waarover contributie betaald moet worden loopt van 1 juli tot en met 30 juni en moet eenmaal per jaar worden voldaan. In augustus van elk jaar ontvangen de leden een email en/of SMS met het te betalen contributiebedrag. De contributiefacturen worden verstuurd door ClubCollect. ClubCollect doet de contributie inning voor heel veel sportverenigingen en nu dus ook in opdracht van CVV Zwervers. Voordeel is dat we postzegels besparen en alles digitaal kunnen afhandelen waardoor we minder administratieve handelingen nodig hebben en beter kunnen communiceren met onze leden. Ook kunnen we online de betalingen volgen. Voor leden heeft ClubCollect als voordeel dat er  gemakkelijk via iDEAL betaald kan worden.

Het lidmaatschap van CVV Zwervers betekent automatisch ook een lidmaatschap van de KNVB. Omdat CVV Zwervers een gedeelte van de contributie moet afstaan aan de KNVB kunnen leden alleen maar deelnemen aan de competitie als de contributie vóór de op de nota vermelde datum is voldaan.

Contributie betalen in één keer of in twee delen
De contributie wordt standaard in één keer gefactureerd in de maand augustus. Indien je de contributie niet in één keer wilt betalen, is er een mogelijkheid om de contributie in maximaal 2 termijnen te voldoen. Dien hiervoor een verzoek in via   of via ClubCollect (als je de contributienota hebt ontvangen) middels een bericht (je dient dan wel ingelogd te zijn in je eigen ClubCollect omgeving). Bij een deelbetaling is er wel sprake van een opslag van € 1.

Contributie verplichtingen bij inschrijving
Indien er sprake is van een inschrijving tijdens het lopende voetbalseizoen zijn de navolgende verplichtingen van toepassing:

 • Bij inschrijvingen tot en met 31 december is de volledige contributie voor het lopende voetbalseizoen van toepassing.
 • Bij inschrijvingen vanaf 1 januari tot 15 maart is 50% van de contributie voor het lopende seizoen van toepassing.
 • Bij inschrijvingen na 15 maart is voor het nog lopende seizoen 25% van de contributie verschuldigd.

Opzeggen lidmaatschap/overschrijvingen naar andere vereniging
Kosten/contributie verplichtingen bij opzeggingen (indien er geen sprake is van achterstallige contributie):

Het lidmaatschap van CVV Zwervers kan uitsluitend worden opgezegd door het digitale opzegformulier op de website (www.cvvzwervers.nl) in te vullen.
De opzegging dient vóór 15 juni verstuurd te zijn. De ontvangstdatum van de opzegmail is leidend.
Het opzeggen van het lidmaatschap vóór 15 juni dient niet alleen plaats te vinden als wordt gestopt met voetballen, maar ook als wordt overgeschreven naar een andere vereniging.

 • Bij opzeggingen binnengekomen vóór 15 juni zijn geen kosten verbonden.
 • Indien niet voor 15 juni is opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch met één jaar verlengd en dient de volledige contributie voor dat -nieuwe- jaar te worden voldaan.
 • Afwijkingen alleen in overleg met het bestuur.

Opzeggen lidmaatschap door de vereniging
De vereniging kan het lidmaatschap van een lid eenzijdig opzeggen. Dat kan indien eeen lid zich, bij voortduring, niet gedraagt conform de gedragsregels van de club of het betreffende team. Daarnaast kan het lidmaatschap worden opgezegd als een speler veelvuldig afwezig is bij trainingen en wedstrijden (langdurige ziekte of blessures uitgezonderd). Bij veelvuldige afwezigheid van een speler wordt het team immers gedupeerd en zal het team worden aangevuld met een speler die er wel altijd kan zijn. Als de vereniging het lidmaatschap opzegt dan gelden, ten aanzien van de verschuldigde contributie, dezelfde regels als bij het opzeggen van het lidmaatschap zoals hiervoor omschreven. Het door de vereniging opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend met goedkeuring van het bestuur plaatsvinden.

Wanbetalers
Helaas wordt de vereniging ook geconfronteerd met leden die niet (tijdig) betalen, CVV Zwervers past daarbij het navolgende beleid toe: 

 • Er wordt, kort na het verstrijken van de betalingstermijn, een herinnering en eventueel een aanmaning toegezonden, daarbij wordt aan het betrokken lid een speel- en trainverbod opgelegd totdat betaling heeft plaatsgevonden. Als er nog geen betaling volgt wordt een nieuw lid aangenomen om de vrijgevallen plaats op te vullen.
 • De contributievordering op het niet betalende lid wordt overgedragen aan de gerechtsdeurwaarder, extra kosten komen voor rekening van het lid. Het niet betalende lid wordt aan het einde van het seizoen uitgeschreven als lid, indien de contributievordering nog niet is voldaan loopt dit incassotraject nog door totdat betaling heeft plaatsgevonden of via de rechter is afgedwongen.
 • Als de hiervoor omschreven leden opnieuw lid willen worden geldt een verhoogd inschrijfgeld van € 50 en de contributie zal in z'n geheel op 1 september van het nieuwe seizoen voldaan moeten zijn. Dit ter compensatie van de eerder gemaakte administratieve lasten en kosten bij het innen van de contributie.

Jeugdsportfonds (JFS)
Indien je gebruik gaat maken van JFS voor de betaling van de contributie dien je aan het begin van het seizoen, maar uiterlijk op 1 augustus, dit te melden per e-mail bij . Je moet dan jaarlijks opnieuw een aanvraag indienen bij het JFS via een intermediair. Na akkoord door JFS ontvangen wij een betaling voor de contributie, soms is dat een deel van de contributie en dien je zelf het restant te betalen. Indien je niet bij ons gemeld hebt dat het een aanvraag via het JFS betreft gaan wij ervan uit dat jij zelf tijdig de contributie voldoet.

Let op: het is de verantwoordelijkheid van de ouders om een JSF aanvraag tijdig te realiseren, CVV Zwervers speelt daarin geen rol! Informatie over het Capelse JSF vind je in het digitaal loket opwww.capelleaandenijssel.nl. Hier vind je de uitleg en een lijst met Capelse intermediairs, het aanvraagformulier en de meest gestelde vragen. Klik hier als je direct naar dit digitale loket van de gemeente wilt gaan.

 • Contributiebetaling bij calamiteiten en langdurige blessures
  Mocht de club op enig moment geen activiteiten kunnen of mogen aanbieden aan de leden als gevolg van overmacht (bijvoorbeeld door maatregelen van de overheid of de KNVB) dan zal de vereniging in beginsel niet overgaan tot restitutie van de contributie. Uitgangspunt is dat de kosten die door de vereniging worden gemaakt gezamenlijk worden gedragen. Alleen via een Algemene Ledenvergadering kan hiervan worden afgeweken.
 • Mocht een speler/speelster een zware blessure oplopen waardoor meer dan 6 maanden niet kan worden getraind of gespeeld dan kan het betreffende lid een verzoek indienen aan de ledenadministratie voor restitutie van een deel van de contributie. Het bestuur zal dan bepalen of de aanvraag wordt gehonoreerd.

Heb je nog vragen?
Mocht je vragen hebben met betrekking tot de contributiebrief of anderszins vragen hebben over de contributie en staat het antwoord niet hierboven vermeld stuur dan een e-mail naar: 

 

Bezoekadres (geen brievenbus aanwezig)
CVV Zwervers
Couwenhoekseweg 1
2904 XZ Capelle aan den IJssel

Correspondentieadres
Postbus 722
2900 AS Capelle aan den IJssel

Belangrijke emailadressen:

Algemeen 
Wedstrijdsecretariaat    
Ledenadministratie & contributiezaken 

 

 

 
Voor telefoonnummers en emailadressen van bestuur, afdelingen en contactpersonen klik hier

Het algemene telefoonnummer van CVV Zwervers is: 010-4502715. Uitsluitend bereikbaar van maandag t/m donderdag van 18:00 - 22:00 uur en in het weekend van 10:00 - 16:00 uur.

Heeft u vragen of suggesties voor onze website?

Mail de webmaster

Privacyverklaring

sponsors bij CVV Zwervers