Skip to main content

Onze gedragsregels

Sportief en met plezier presteren! Dat is waar CVV Zwervers voor wil staan. Dit kunnen we alleen maar realiseren als we ons allemaal houden aan een aantal gedragsregels. Gedragsregels die over het algemeen heel vanzelfsprekend zijn en voor iedereen normaal. In dit document staan al onze gedragsregels beschreven. Algemene gedragsregels die voor iedereen gelden maar ook aanvullende gedragsregels specifiek voor de diverse doelgroepen. Als iedereen zich aan deze regels houdt hoeft de normen en waardencommissie niet in actie te komen en is de kans groot dat iedereen zich prettig voelt bij deze mooie voetbalclub. We hebben een zeer uitgebreide set aan gedragsregels. Deze hebben we samengevat in 6 belangrijke gedragsregels.

 • Ongewenst gedrag zoals geweld, discriminatie, intimidatie, schelden/vloeken, diefstal en vandalisme worden niet getolereerd.

 • Beoefen of beleef het voetbal met respect voor je teamgenoten, het begeleidingsteam, je tegenstanders, het publiek en alle vrijwilligers die het voetbal mogelijk maken. 

 • Natuurlijk wil je een wedstrijd winnen. Maar sportief kunnen verliezen is ook een grote prestatie. Geef in alle gevallen de scheidsrechter en je tegenstander een hand na afloop van de wedstrijd (“bedankt voor het fluiten”, “bedankt voor de wedstrijd”).

 • Heb waardering voor de (assistent)scheidsrechter. Accepteer hun beslissingen en ga niet reageren (in welke vorm dan ook) op de leiding.

 • Laat onze jeugdleden hun spel spelen, moedig positief aan en laten de coaching en de wedstrijdzaken over aan de trainers en begeleiders.

 • Mocht er ’n keer iets zijn of voorvallen dan spreken we elkaar daar op aan en/of maken er melding van.


1. Algemeen

 • Ongewenst gedrag
  Gedrag waaraan anderen aanstoot kunnen nemen, wordt niet getolereerd. Denk hierbij aan o.a. schelden, vloeken en schreeuwen.
 • Discriminatie
  Wij tolereren niet dat mensen op grond van ras, geloof, geslacht, leeftijd of geaardheid belachelijk gemaakt, achtergesteld of uitgescholden worden.
 • Seksuele intimidatie
  Wij tolereren geen opmerkingen, gebaren, aanrakingen of pressie van seksuele aard die niet worden gewaardeerd of geaccepteerd door degene tot wie ze zijn gericht.
 • Geweld
  Schelden, dreigen en feitelijk lichamelijk geweld worden niet geaccepteerd.
 • Diefstal
  Bij diefstal wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. Eventuele schade wordt verhaald op de dader.
 • Vandalisme
  Schade, toegebracht aan eigendommen van CVV Zwervers, wordt verhaald op de veroorzaker.

2. Alcohol, tabak en drugs

Omdat CVV Zwervers veel jeugdleden heeft is het geven van het goede voorbeeld door volwassenen van groot belang.

 • Roken in het clubgebouw is niet toegestaan.
 • Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportcomplex zijn niet toegestaan.
 • Er wordt geen alcohol geschonken / verkocht aan jongeren onder de 18 jaar.
 • Het is ouders en anderen niet toegestaan jongeren onder de 18 jaar alcohol te verschaffen.
 • Voor gebruik buiten wordt alle drank geschonken in plastic bekers.
 • Het is niet toegestaan alcohol te gebruiken buiten het clubgebouw en het terras.
 • Het nuttigen van alcoholische dranken is op zaterdag vóór 12:00 niet toegestaan.
 • Desgevraagd is men verplicht zich te legitimeren aan de barmedewerkers.

3. Op en rond het sportcomplex

Het sportpark is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in
ieder geval aan de volgende punten:

 • Maken we rommel, dan ruimen we die zelf op. Wij houden ons complex schoon.
 • Fietsen, brommers en scooters worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst.
 • Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
 • De toegang naar de velden wordt, in het belang van de veiligheid, vrijgehouden.
 • Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.
 • Door de beplanting lopen is niet toegestaan.

4. In de kantine

 • Het is niet toegestaan om met voetbalschoenen de kantine te betreden.
 • Wij verwachten dat de leden in de kantine na gebruik van flesjes, glazen, kopjes etc. deze terugbrengen naar de bar en blikjes en bekertjes in de prullenbakken gooien.
 • Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen/barkrukken. De tafels hebben een andere functie.
 • Het is verplicht de voetbaltassen te plaatsen waar niemand er last van heeft.
 • Honden zijn toegestaan, mits zij zijn aangelijnd en geen overlast veroorzaken.
 • De aanwijzingen van de barmedewerkers zijn leidend en dienen altijd opgevolgd te worden.

5. In en rond de kleedkamers

 • Voetbalschoenen worden buiten de deur schoongemaakt voordat de gang naar de kleedkamers wordt betreden.
 • Het schoonmaken van de voetbalschoenen of het uitspoelen van trainingskleding in de doucheruimte is niet toegestaan.
 • Het douchen na de wedstrijd / training is wel zo hygiënisch en wordt daarom sterk aangeraden.
 • (Bezoekende) teams dienen de kleedkamers schoon achter te laten. Dit betekent vloer vegen en rommel opruimen.
 • De banken in de kleedkamers zijn er om op te zitten; staan doen we op de vloer.
 • Afval wordt in de afvalbakken gedaan.
 • Met modder gooien in de kleedkamers is niet toegestaan.
 • Op muren, banken en deuren schrijven of krassen is verboden.
 • We gaan naar de velden via de aangegeven route (de achterdeur). En komen ook via die deur weer terug naar de kleedkamers.
 • De in de kleedkamers aanwezige aanwijzingen m.b.t. het gebruik van de kleedkamers worden stipt nageleefd.
 • Na het gebruik van de toiletruimte/-groep, altijd je handen wassen en de ruimte netjes achterlaten zodat de volgende ook een schoon toilet aantreft. Is de toilet vies of is er iets misgegaan dan moet je dit gewoon even melden bij de kantinemedewerkers.

6. Op en rond de velden

 • Wees zuinig op de velden. Ga er niet met fietsen op, ga niet in de netten hangen, gooi geen peuken op het gras en ga niet doelschieten op de wedstrijdvelden. Dat doe je uitsluitend bij wedstrijden en trainingen.
 • Velden zijn geen oversteekplaats. Loop dus rond het veld als je naar de andere kant moet.
 • Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.
 • Alcohol en glas langs de lijnen zijn niet toegestaan.

7. Aanvullende gedragsregels per doelgroep

Gedragsregels voor de spelers

 • Beoefen je sport met respect voor jezelf, je teamgenoten, het begeleidingsteam, je tegenstanders, de (assistent)scheidsrechter en het publiek.
 • Schelden, vloeken of respectloos gedrag wordt niet geaccepteerd en direct gestraft.
 • Accepteer de beslissingen van de (assistent)scheidsrechter en ga niet reageren (in welke vorm dan ook) op de leiding.
 • Bedank na de wedstrijd de tegenstander en de (assistent)scheidsrechter.
 • Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn. Je blijft dus altijd sportief.
 • Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag.
 • Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat je in staat wordt gesteld om te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet vanzelfsprekend.
 • Wees op tijd aanwezig voor zowel trainingen, thuis- en uitwedstrijden.
 • Meld je op tijd af bij trainer/leider als je niet aanwezig kan zijn bij wedstrijden of trainingen.
 • Wees zuinig op sponsorkleding van de vereniging.
 • Wees zuinig op de materialen (ballen e.d.) die de club ter beschikking stelt voor trainingen en wedstrijden.
 • Mocht het ’n keer gebeuren dat je een tegenstander (zwaar) blesseert neem dan (in overleg met de trainer) contact met de speler op om te vragen hoe het met hem gaat.
 • Laat je nooit negatief uit op (ook niet op social media) over de club of personen bij de club. Als er irritaties zijn meld die dan direct bij het bestuur

Gedragsregels voor leiders en trainers

 • Probeer alle spelers evenveel speeltijd te gunnen; ook de minder getalenteerde spelers. Bij selectieteams (prestatiegericht) is dit ook het uitgangspunt maar hier kan een trainer afhankelijk van de aard van de wedstrijd en stand op de ranglijst andere keuzes gemaaktworden.
 • Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen. Maak kinderen niet belachelijk en/of beschadig kinderen niet als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen. Stimuleer ze juist en moedig ze aan. Volgende keer beter!
 • Kinderen hebben een leider/trainer nodig die zij respecteren.
 • Leiders/trainers/aanvoerders hebben een voorbeeldfunctie. Beloon en corrigeer spelers op hun gedrag. Voor negatieve reacties (in welke vorm dan ook) is geen plaats.
 • Neem verantwoordelijkheid voor het gedrag van jou spelers en laat het bepalen van de gedragsgrenzen niet alleen aan de scheidsrechter over. Grijp zelf ook in als spelers zich niet goed gedragen.
 • Laat je nooit negatief in het openbaar uit over de scheidsrechter. Als je vindt dat hij sommige zaken anders had moeten doen kun je even in de rust of na de wedstrijd naar hem toelopen. Of bespreek dit in alle rust op een later moment.
 • Toon respect voor de tegenstander, ouders, toeschouwers en vrijwilligers en onthoudt je van negatieve reacties in welke vorm dan ook.
 • Rapporteer wangedrag of andere problemen aan het wedstrijdsecretariaat.
 • Wees zuinig op sponsorkleding van de vereniging.
 • Wees zuinig op de materialen die de club ter beschikking stelt voor trainingen en wedstrijden.
 • Zorg dat bij thuiswedstrijden altijd de achterdeur gebruikt wordt om naar het veld te gaan of weer terug naar de kleedkamer.
 • Als een wedstrijd vol spanning staat is het soms beter om niet direct na de wedstrijd met de tegenstander naar de kleedkamer te lopen. Neem even de rust met het team op het veld.
 • Ook is het dan raadzaam om even in de kleedkamer te blijven tot de gemoederen zijn gesust.
 • Gebruik geen alcohol (en rookt niet) tijdens het uitvoeren van het trainer/leiderschap.
 • Zorg dat je op tijd bent voor trainingen en uit- en thuiswedstrijden.
 • Bij uit- en thuiswedstrijden (en na elke training) ben je verantwoordelijk voor het schoon achterlaten van de kleedkamer en het opruimen van gebruikte materialen. Controleer dit.
 • Laat je nooit negatief uit (ook niet op social media) over de club of personen bij de club. Als er irritaties zijn meld die dan bij het bestuur.

Gedragsregels voor scheidsrechters

 • Pas de regels aan het niveau van de spelers aan.
 • Zorg ervoor dat het plezier van de jeugd in het spel niet verloren gaat.
 • Gebruikt geen onwelvoeglijke taal zoals discriminerende opmerkingen, vloeken, scheldwoorden, krachttermen etc.
 • Zorg voor sportief gedrag, zowel binnen als buiten het speelveld.
 • Geef daar waar het verdiend is, beide teams een compliment voor goed en sportief spel.
 • Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten/overtredingen.
 • Als trainers zich verbaal negatief uitlaten over beslissingen van de scheidsrechter neem ze even apart en geef duidelijk aan dat dit niet de juiste manier is van coachen. Bij herhaling dit direct melden bij het wedstrijdsecretariaat of een van de bestuursleden.
 • Laat je nooit negatief uit (ook niet op social media) over de club of personen bij de club. Als er irritaties zijn meld die dan bij het bestuur.

Gedragsregels voor vrijwilligers

Voor alle vrijwilligers geldt dat zij een belangrijke (voorbeeld)rol spelen in de naleving van de gedragsregels. Meer specifiek geldt voor vrijwilligers ook:

 • Neem bij constatering van wangedrag contact op met de leider/trainer van de betreffende persoon of het betreffende team of met een van de bestuursleden.
 • Vrijwilligers die bezig zijn met het uitoefenen van hun functie drinken geen alcohol.
 • Laat je nooit negatief uit (ook niet op social media) over de club of personen bij de club. Als er irritaties zijn meld die dan direct bij het bestuur.

Gedragsregels voor ouders/verzorgers /toeschouwers

 • De leiders en trainers zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken rondom het team. Heeft u kritiek of aanmerkingen op de begeleiding of organisatie, geef dit dan (na afloop van de wedstrijd of training) door aan de teambegeleiders. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met het wedstrijdsecretariaat of met een van de bestuursleden.
 • Moedig positief aan en laat het geven van technische en tactische aanwijzingen over aan de trainers.
 • Let op uw taalgebruik. Blijf altijd positief, juist bij verlies, word niet boos, de volgende keer beter.
 • Bemoei u niet met beslissingen van de scheidsrechter. Doet u dat wel dan heeft dat direct een negatief effect op de sfeer tijdens of na de wedstrijd en het beïnvloed de kinderen op een negatieve manier.
 • Ouders zijn voor de jeugdspelers het belangrijkste voorbeeld. Hoe beter ouders zich aan afspraken houden, hoe groter de kans dat kinderen dit nu en later ook zullen doen. Verder zijn ouders onmisbaar voor het soepel laten verlopen van de wedstrijden en trainingen. Zij kunnen sturend optreden bij het op tijd aanwezig zijn, tijdig afmelden etc.
 • Laat je nooit negatief uit (ook niet op social media) over de club of personen bij de club. Als er irritaties zijn meld die dan direct bij het bestuur.

De Normen en waardencommissie

Klachten over het niet naleven van de gedragsregels door spelers, trainers, leiders, vrijwilligers, toeschouwers, bestuursleden van onze vereniging worden behandeld door de Normen- en Waardencommissie, die daarbij heel zorgvuldig te werk gaat. De commissie adviseert het Dagelijks Bestuur over de op te leggen straf. Die kan variëren van een waarschuwing, een schorsing tot een definitief royement. Indien een toeschouwer, een bezoeker of de ouder van een speler de gedragsregels overtreedt. kan de straf bestaan uit een waarschuwing of een tijdelijk of definitief sportparkverbod.
Incidenten kunnen worden gemeld via het digitale meldingsformulier op onze website.