Skip to main content

Vuurwerkverbod

Vuurwerk afsteken op ons sportpark is verboden!

Vuurwerk kan leuk zijn maar zeker ook gevaarlijk. In Nederland hebben we een zogenaamd vuurwerk-besluit. Daar staat het volgende in:

Het is verboden vuurwerk, anders dan bedrijfsmatig, tot ontbranding te brengen op een ander tijdstip dan tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar.

Dit betekent dus dat er op ons sportpark geen vuurwerk mag worden afgestoken. Daar waar wij als club, ouders of supporters dit nog wel eens deden bij kampioenschappen, promoties, toernooien of andere gelegenheden is dit niet meer toegestaan. Dat geldt voor siervuurwerk of knalvuurwerk. We willen geen enkel risico lopen en niemand in gevaar brengen.

Mocht er toch vuurwerk worden afgestoken dan zullen daar vanuit het bestuur sancties op volgen. Eventuele beschadigingen zullen worden verhaald op de "daders" of het team.