Skip to main content

Rode kaarten / stakingen procedure

 1. Gele kaart speler CVV Zwervers
  • Tegen een gele kaart kan niet in beroep gegaan worden.
 2. Rode kaart speler CVV Zwervers
  • Het gaat om een directe rode kaart (dus niet 2x geel)
  • Er hoeft geen rapport opgemaakt worden door de speler en het bestuur. De speler ontvangt van de KNVB een schikkingsvoorstel, behalve als de KNVB op basis van het verslag van de arbiter besluit tot een tuchtzaak;
  • Als een speler niet akkoord gaat met de opgelegde straf, moet hij een rapport indienen bij de KNVB. Dit gaat altijd via de coördinator strafzaken)
  • Als een speler in protest gaat, moet ook een functionaris van CVV Zwervers die de aanleiding van de rode kaart gezien heeft (bestuur, trainer, leider, assistent-scheidsrechter) een rapport indienen;
  • De rapporten moeten binnen drie werkdagen na de dagtekening van de uitspraak van de KNVB opgestuurd worden; daarna wordt een protest niet meer geaccepteerd;
  • Na een rode kaart is een speler voor de volgende wedstrijd automatisch geschorst. Die wedstrijd gaat later van de totale straf af;
  • Als een speler in beroep gaat is hij na die ene wedstrijd schorsing speelgerechtigd tot de KNVB uitspraak heeft gedaan;
  • De opgelegde straf is van toepassing tot het team waarin gespeeld werd toen de straf is opgelopen, het aantal wedstrijden waaruit de straf bestaat, heeft gespeeld. Tot dan mag ook niet in een ander team gespeeld worden.
 3. Rode kaart tegenstander
  • Als een speler van de tegenpartij direct rood krijgt, moet alleen een rapport opgestuurd worden als de KNVB daarom vraagt.
  • In dat geval moeten de speler die betrokken was bij de aanleiding van de rode kaart, en een functionaris van CVV Zwervers rapport opmaken (uiteraard alleen als er inderdaad een speler van CVV Zwervers bij betrokken was).
  • Deze rapporten moeten binnen drie werkdagen na de dagtekening van het verzoek van de KNVB opgestuurd worden.
 4. Incidenten/stakingen
  • Van een incident of een staking van een wedstrijd moet de coördinator strafzaken zo spoedig mogelijk (in ieder geval dezelfde dag) op de hoogte gesteld worden (Jan Verhoeven: 06-20432853). Ook zal de coördinator van de scheidsrechters (Jeroen Burghoorn: 06-12729281) geïnformeerd moeten worden. Jeroen kan dan de juiste rapportage begeleiden.
  • Bij geen gehoor kan de melding bij het wedstrijdsecretariaat worden neergelegd; (Jan Hadders 06-50281942)
   Indien een wedstrijd tijdelijk dan wel definitief wordt gestaakt of er hebben andere incidenten (tijdens of na de wedstrijd) plaatsgevonden dan moet de vereniging zelf rapporteren zonder dat de KNVB daar om gevraagd heeft.
  • Het rapport moet uiterlijk binnen 3 werkdagen na de wedstrijddag naar de KNVB opgestuurd worden.
  • Indien dit niet gebeurt, zal de KNVB per brief vragen om alsnog te rapporteren, maar daar zit dan wel al een boete aan vast.
  • Boetes zijn voor rekening van degene die verzuimd heeft een rapport op te stellen en op te sturen.
 5. Excessen
  • Als er sprake is van excessen (bijvoorbeeld een massale vechtpartij) dan kan de vereniging assistentie inroepen van de KNVB over het te doorlopen traject via het noodnummer;
  • Na de wedstrijd moet er een mail gestuurd worden naar de KNVB, afdeling Tuchtzaken met een kort verslag van wat er gebeurd is;
  • Voor de echte rapportage: zie procedure bij incidenten;
  • Bij ernstige excessen wordt de politie ingeschakeld.