Skip to main content

Maatschappelijk partners

CVV Zwervers is betrokken bij de samenleving. Om die betrokkenheid inhoud te geven is er een aantal initiatieven die onze club ondersteunt, een warm hart toedraagt of helpt.

Vrienden van het Sophia

Gezond zijn en kunnen voetballen is voor veel kinderen niet vanzelfsprekend. De stichting Vrienden van het Sophia (Kinderziekenhuis) zamelt geld in om het onderzoek naar geneesmiddelen en behandelingen te ondersteunen en het verblijf van zieke kinderen in het ziekenhuis iets dragelijker te maken.

CVV Zwervers en de Stichting Vrienden van het Sophia (Sophia kinderziekenhuis) zijn in 2018 een unieke samenwerking aangegaan: alle spelers van CVV Zwervers dragen een shirt met daarop het logo van de stichting. En met alle spelers bedoelen we dan ook ècht alle spelers: van het eerste elftal tot en met de bikkels van onze Mini Champions League! Door deze shirtreclame brengen wij dit prachtige inititatief onder de aandacht van onze leden, toeschouwers, tegenstanders en media. Doel is dat er meer bedrijven zich aansluiten bij Vrienden van Sophia en zo geld doneren aan dit goede doel.
Van iedere sponsor die meer dan € 1000 bijdraagt aan onze club maken wij € 100 over aan de Stichting Vrienden van het Sophia. CVV Zwervers is ook vriend geworden van het Sophia hetgeen betekent dat wij in ieder geval minimaal € 1000 per jaar zullen over maken aan Vrienden van het Sophia.

Het Vrienden van het Sophia logo is erg kleurrijk en herkenbaar. Het Sophietje fungeert als zeer symphatiek beeldmerk. Dit logo is op meerdere plekken zichtbaar op het sportpark en in de kantine van CVV Zwervers.
Speciaal voor het Zwervers-tenue is een blauwe variant gemaakt van het Sophia logo. 

Stichting Bafang Kids Steun

Stichting Bafang Kids Steun uit Rotterdam houdt zich bezig met het opzetten en uitvoeren van activiteiten en projecten gericht op met name de kids in het dorp Bafang in West Kameroen, waar voorzitter Leopold Foussom uit afkomstig is. Het bevorderen van onderwijs en sport zijn de voornaamste doelstellingen. De stichting wil kinderen uit het dorp de kans geven om lekker te sporten. Sporten is voor de kinderen een goede manier om te leren en gezond bezig te zijn. Veel kinderen en ook volwassenen in Kameroen zijn vaak niet in staat om sportschoenen en sportkleding aan te schaffen. De stichting haalt gebruikte ballen, schoenen en kleding bij verenigingen op en zorgt dat deze in Kameroen opnieuw worden gebruikt.
CVV Zwervers werkt al jaren lang mee met dit programma. Zie onderstaande prachtige foto's: