Skip to main content

Voorzitter Ger Jacobs benoemd tot erelid!

Gepubliceerd: dinsdag 28 november 2023 | 9:33

De ledenvergadering van 17 november jl. kreeg een bijzondere wending met een extra onaangekondigd agendapunt. Door diverse leden was onze voorzitter Ger Jacobs namelijk voorgedragen om tot erelid te worden benoemd. Een zeer ongebruikelijke benoeming voor actieve bestuursleden maar door de ledenvergadering is unaniem ingestemd met zijn benoeming.

Om als erelid te worden aangemerkt moet er sprake zijn van een buitengewone prestaties op het gebied van vrijwilligerswerk of moet er sprake zijn van een bijzondere betekenis voor de vereniging.

De motivatie die gepaard ging met deze voordracht laat geen enkele twijfel bestaan over de verdiensten en betekenis van onze voorzitter voor de vereniging.

Door de vele uren die Ger heeft besteed aan de vereniging, zijn streven naar een hoge kwaliteitsnorm en het bewaken van een snelle voortgang hebben geleid tot een stroomversnelling in de ontwikkeling van onze vereniging.

Na ooit te zijn begonnen als jeugdvoorzitter is Ger inmiddels al weer 10 jaar onafgebroken voorzitter van de club. Een periode waarin hij heel veel voor elkaar heeft gekregen om de club te brengen waar die nu is, een grote, bloeiende vereniging met een mooi sportcomplex, een prima organisatie en veel enthousiaste vrijwilligers.

En de ledenvergadering en voordracht hadden niet beter gepland kunnen zijn, precies in de week waarin het 3e kunstgrasveld door de gemeente is goedgekeurd. Een dossier waarvoor Ger zich jarenlang met oneindig veel inzet, energie en volharding heeft ingezet.

Namens het Dagelijks Bestuur
Edgar Ruijgers (penningmeester)

Foto: Ger Jacobs ontvangt de ere-lid felicitaties van penningmeester Edgar Ruijgers